«فَبَشِّرْ عِبَادِ  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» ( زمر: 17،18)

نیلوفر - هادی حکیم شفایی: ضرورت پژوهش تاریخی در باب حقوق بشر، هم به دلیل خود این پژوهش است و هم به دلیل نقش آن در تنویر درک امروزی ما از مفهوم حقوق بشر. بر سر منشاء تاریخی حقوق بشر، اجماع وجود ندارد. برخی چنین می اندیشند که مفهوم حقوق بشر قبل از تشکیل سازمان ملل متحد در نیمه اول قرن بیستم، از آنچنان سابقه ای برخوردار نیست. لذا، از نگاه ایشان، تاریخ حقوق بشر با تاسیس سازمان ملل آغاز می گردد. اما دیدگاه دیگر بر این باور است که مفهوم حقوق بشر، حتی در معنای محدود آن، سابقه ای بسیار طولانی دارد. 

نیلوفر - هادی حکیم شفایی*: در گفتار قبل، به مشکلاتی که مفهوم حقوق بشر ایجاد می کند پرداخته شد و تقابل آن با قوانین برخی ادیان از یک سو، و ناهمسازی آن با برخی حقوق دیگر، به عنوان بخشی از مشکلات پیش روی حقوق بشر مطرح گشت. در ادامه، بر ناقص بودن نگرش تک بعدی و صرفا حقوقی به حقوق بشر، تاکید  و بر اهمیت اتخاذ رویکردی میان رشته ای به این مقوله انگشت گذارده شد. در بخس سوم این مجموعه، به رابطه میان فلسفه و حقوق بشر می پردازیم.

 نیلوفر -  هادی حکیم شفایی: در گفتار اول، به مساله منشاء و ماهیت حقوق بشر و ضرورت تحلیل مفهومی آن پرداخته شد. در ادامه، مشکلات  پیرامون مفهوم حقوق بشر را بیشتر واکاوی خواهیم کرد و ضرورت و اهمیت پژوهش در این حیطه از منظرهای غیرحقوقی را مطرح خواهیم نمود.

نیلوفر - هادی حکیم شفایی:  افراد زیادی در بسیاری از کشورها قربانی مستقیم خشونت حکومتی شده اند. نیروهای حکومتی اندونزی در اواسط دهه 1960 بیش ار نیم میلیون غیرنظامی را به بهانه سرکوب کمونیسم کشتند. برآورد تعداد کشته شدگان به دست رژیم خمرهای سرخ پل پوت در کامبوج، عددی است بین سیصد هزار تا دو میلیون نفر. بیش از 9000 نفر در دوران حکومت نظامیان در آرژانتین در اواخر دهه 1970 ناپدید شده اند...

هادی حکیم شفایی: تعارضات قرآنی و ناسازگاری برخی آیات با عقل، در چند دهه اخیر، تبدیل به مساله چالش برانگیزی در جوامع اسلامی مدرن شده است. اکثر علمای اسلامی سنتی، همچنان یا با پافشاری بر مواضع سنتی فهم خود، با تفسیر رازآلود قرآن، عقل را تخطئه کرده و آن را نالایق و ناتوان از فهم قرآن می دانند و برخی دیگر از علما نیز، بدون تغییر محسوس در مبانی فکری خویش، به دنبال توجیه این تعارضات هستند؛ توجیهاتی که از پشتوانه استدلالی قدرتمندی برخوردار نیستند. با این وجود، اینگونه تلاش ها نه تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه به تصورِ ناموجه بودن دین، دامن زده است و مخاطبان عصر جدید را به انکار حقانیت دین واداشته است.