اخلاق و سیاست

آخرین شماره “ماه‌نامه آیین” ( شماره پانزدهم، مردادماه ۱۳۸۷)  طی مقالاتی به بررسی نسبت “اخلاق” و “سیاست” پرداخته است و مطلبی هم در این موضوع از استاد ملکیان به چاپ رسانده است که در اینجا فرمت تصویری آن در معرض توجه بازدیدکنندگان گرامی نیلوفر قرار می‌گیرد: صفحات: یک  ـ  دو ـ   سو  ـ  چهار  ـ  پنج ـ  شش  ـ هفت…

آخرین شماره “ماه‌نامه آیین” ( شماره پانزدهم، مردادماه ۱۳۸۷)  طی مقالاتی به بررسی نسبت “اخلاق” و “سیاست” پرداخته است و مطلبی هم در این موضوع از استاد ملکیان به چاپ رسانده است که در اینجا فرمت تصویری آن در معرض توجه بازدیدکنندگان گرامی نیلوفر قرار می‌گیرد:

صفحات: یک  ـ  دو ـ   سو  ـ  چهار  ـ  پنج ـ  شش  ـ هفت

صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: