استاد ملکیان در مراسم گرامیداشت دکتر فولادوند

مصطفی ملکیان در مراسم تقدیر از استاد فولادوند در سخنان کوتاه خود، فولادوند را منشاء خدماتی ارزنده به جامعه فکر و فلسفه ایران دانست و گفت : فولادوند در پنج زمینه به کار ترجمه از کم به بیش مشغول بودند: ادبیات، روانشناسی اجتماعی، تاریخ اندیشه ها، فلسفه و مفاهیم و مسائل اندیشه سیاسی. ملکیان شیوه ترجمه فولادوند را طی یک…

مصطفی ملکیان در مراسم تقدیر از استاد فولادوند در سخنان کوتاه خود، فولادوند را منشاء خدماتی ارزنده به جامعه فکر و فلسفه ایران دانست و گفت : فولادوند در پنج زمینه به کار ترجمه از کم به بیش مشغول بودند: ادبیات، روانشناسی اجتماعی، تاریخ اندیشه ها، فلسفه و مفاهیم و مسائل اندیشه سیاسی.
ملکیان شیوه ترجمه فولادوند را طی یک صد سال اخیر بی نظیر دانست و او را با محمد علی فروغی مقایسه کرد و گفت : زبان ترجمه ایشان رسا، فاخر، بلیغ و با فارسی هماهنگ است.

مصطفی ملکیان  روز گذشته در مراسم تقدیر از استاد فولادوند در سخنان کوتاه خود، فولادوند را منشاء خدماتی ارزنده به جامعه فکر و فلسفه ایران دانست و گفت : فولادوند در پنج زمینه به کار ترجمه از کم به بیش مشغول بودند: ادبیات، روانشناسی اجتماعی، تاریخ اندیشه ها، فلسفه و مفاهیم و مسائل اندیشه سیاسی.
ملکیان شیوه ترجمه فولادوند را طی یک صد سال اخیر بی نظیر دانست و او را با محمد علی فروغی مقایسه کرد و گفت : زبان ترجمه ایشان رسا، فاخر، بلیغ و با فارسی هماهنگ است.
وی در پایان به پیشگفتارها و مقدمه هایی که فولادوند بر آثارش نوشته اشاره کرد که هر کدام سودمندی خود را فارغ از متن کتاب دارد.

صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: