استاد ملکیان هم رای می‌دهد

 مصطفی ملکیان: امید همیشه برای همه امیدواران سودمند نبوده است، ولی ناامیدی همیشه برای همه ناامیدان زیان‌آور بوده است. هر چند تلخ‌کام‌ام، اما امیدواری‌ام را با شرکت در انتخابات نشان می‌دهم و افزایش می‌بخشم، با امید به کاهش درد و رنج همه ایرانیان. مطالب مرتبط:بابایِ واژه ها/ در سوگ استاد رضا باباییمعلم عاشق و روایتگر خردمندمسأله ی رنجروشنفکری و حقیقت…

 مصطفی ملکیان: امید همیشه برای همه امیدواران سودمند نبوده است، ولی ناامیدی همیشه برای همه ناامیدان زیان‌آور بوده است. هر چند تلخ‌کام‌ام، اما امیدواری‌ام را با شرکت در انتخابات نشان می‌دهم و افزایش می‌بخشم، با امید به کاهش درد و رنج همه ایرانیان.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

فهرست