مهر ماندگار

مهر ماندگار کتاب “مهر ماندگار؛ مقالاتی در اخلاق شناسی” ،  دربرگیرنده‌ی ۱۷ مقاله  از استاد مصطفی ملکیان در حوزه‌ی اخلاق‌شناسی، اخلاق تحلیلی، اخلاق دستوری و علم‌النفس (روان‌شناسی اخلاقی) است. به تصریح نگارنده: “می‌توان گفت که مهم‌ترین مباحث نظری و فلسفی در اخلاق و درباره‌ی اخلاق به چهارگروه عمده تقسیم‌پذیرند: ۱- اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق، یعنی مجموعه‌ای از مباحث درباره‌ی…
مهر ماندگار

کتاب “مهر ماندگار؛ مقالاتی در اخلاق شناسی” ،  دربرگیرنده‌ی ۱۷ مقاله  از استاد مصطفی ملکیان در حوزه‌ی اخلاق‌شناسی، اخلاق تحلیلی، اخلاق دستوری و علم‌النفس (روان‌شناسی اخلاقی) است. به تصریح نگارنده: “می‌توان گفت که مهم‌ترین مباحث نظری و فلسفی در اخلاق و درباره‌ی اخلاق به چهارگروه عمده تقسیم‌پذیرند:

۱- اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق، یعنی مجموعه‌ای از مباحث درباره‌ی اخلاق که جنبه‌ی مفهومی دارند.

۲- اخلاق دستوری یا هنجاری یعنی مجموعه‌ای از مباحث در اخلاق که جنبه‌ی مصداقی دارند.

۳- اخلاق توصیفی یعنی مجموعه‌ای از مباحث در این باب که چه نظرات یا قواعد یا افعال اخلاقی‌ای، بالفعل و عملا در جامعه‌ای خاص یا در میان همه‌ی انسان‌ها رایج و مشترک‌اند؟ و این نظرات یا قواعد یا افعال اخلاقی چه آثار و نتایجی به بار می‌آورند؟

۴- علم‌النفس اخلاقی یعنی مجموعه‌ای از مباحث فلسفی و احیانا تجربی ناظر به امور نفسانی و روانی‌ای که آدمی در مقام فاعل و عامل اخلاقی یا در مقام ناظر و داور اخلاقی با آن‌ها سروکار می‌یابد.

عمده‌ترین این مباحث، عبارت‌اند از: مساله‌ی جبر و اختیار، حب ذات و خود دوستی انسان، خودگروی روان‌شناختی، لذت‌گروی روان‌شناختی، مصلحت‌اندیشی، ضعف اراده، عدم خویشتن‌داری، تحلیل مفاهیمی مانند نیت، انگیزه، انگیزش، هدف، خواهش، علم، اراده، عمد، سهو، خطا، نسیان و تحلیل بعضی از فضایل یا رذایل خاص مانند عدالت، ظلم، خدمت و خیانت”.

ملکیان در درآمد کتاب می نویسد: شاید بتوان گفت که اخلاق زیستی یگانه راه عشق مدام یا مهرورزی جاودانه است، مهرورزیی که هم مهرورزی به خود است و هم مهرورزی به دیگران، و مهرورزیی که جاودانه است و گسست و انقطاع نمیپذیرد. بدین قرار، اخلاقشناسی و کسب معرفت اخلاقی، در واقع، گام گریزناپذیری است که در راه مهرورزی فراگیر و بی گسست برمیداریم. یعنی در راه رفع بزرگترین مشکل حیات بشری که همانا خودپرستی است. از طریق  تبدیل آن به همه دوستی.

عنوان کتاب: مهر ماندگار

عنوان فرعی: مقالاتی در اخلاق شناسی

نویسنده: مصطفی ملکیان

ناشر : نگاه معاصر

قطع کتاب : رقعی – صفحات : ۳۴۳ صفحه

صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: