آسمانی اهورایی؛ زمینی اهریمنی/ مسائل ایران در گفت و گو با مقصود فراستخواه

 مقصود فراستخواه: علوم انسانی می‎خواهد از حقیقت، قدرت، توزیع قدرت، خیر و فضیلت، ارزش و زیبایی صحبت کند، در نتیجه قدرت (authority) وارد علوم انسانی می‎شود و می‎خواهد که بیشترین دخالت را در محتویات آن داشته باشد. علوم انسانی در حکومت‎های ایدئولوژیک از ابتدا متهم ردیف اول و مورد سوءظن قرار می‎گیرند، در نتیجه دولت برای خود بیشترین تصدی‎گری و…

 مقصود فراستخواه: علوم انسانی می‎خواهد از حقیقت، قدرت، توزیع قدرت، خیر و فضیلت، ارزش و زیبایی صحبت کند، در نتیجه قدرت (authority) وارد علوم انسانی می‎شود و می‎خواهد که بیشترین دخالت را در محتویات آن داشته باشد. علوم انسانی در حکومت‎های ایدئولوژیک از ابتدا متهم ردیف اول و مورد سوءظن قرار می‎گیرند، در نتیجه دولت برای خود بیشترین تصدی‎گری و بیشترین تولیت را در برنامه‎های درسی، محتویات برنامه‎ها و رشته‎ها قائل شده است و در نتیجه نظام آموزشی علوم انسانی بیش از اندازه ناکارآمد شده است و همین باعث شده که علوم انسانی به‌تدریج به انحای مختلف ضعیف شود.

صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: