جفایی که نظام آموزشی ما بر کتاب مقدس کرد

عباسعلی منصوری: ما ایرانیان  از مقطع ابتدایی که وارد نظام آموزشی شدیم ، به انحا مختلف این سخن را خواندیم و شنیدم که تورات و انجیل تحریف شده اند. اینقدر این سخن برای ما تکرار شد که ما را به این نتیجه رساند که لابد در این دو کتاب خیری نیست و  حتما این دو کتاب مملو از تحریفات و…

عباسعلی منصوری: ما ایرانیان  از مقطع ابتدایی که وارد نظام آموزشی شدیم ، به انحا مختلف این سخن را خواندیم و شنیدم که تورات و انجیل تحریف شده اند. اینقدر این سخن برای ما تکرار شد که ما را به این نتیجه رساند که لابد در این دو کتاب خیری نیست و  حتما این دو کتاب مملو از تحریفات و دستنوشته های انسانی هستند و ضرورتی برای خواندن آنها وجود ندارد.. این اندیشه و القا هیچ شوق و میلی برای مطالعه این کتاب ها برای ما باقی نگذاشت.

****

جفایی که نظام آموزشی ما بر کتاب مقدس کرد

|عباسعلی منصوری*|

  در فاصله تعطیلی کلاس های درس تا شروع امتحانات در تیرماه امسال این توفیق را داشتم که انجیل را بخوانم. این مطالعه لحظات خوبی را برایم رقم زد و دست آوردهای خوبی برایم داشت ، این دست آوردها مرا بر آن داشت که مطلب کوتاهی در باب نحوه مواجه اشتباه ما با متون مقدس یهود و مسیحیت بنویسم.

در نظام آموزش دینی، بر حق همه ما جفای بزرگی شد. و آن جفا، از اعتبار انداختن تورات و انجیل در چشم ما است.

ما ایرانیان  از مقطع ابتدایی که وارد نظام آموزشی شدیم ، به انحا مختلف این سخن را خواندیم و شنیدم که تورات و انجیل تحریف شده اند. اینقدر این سخن برای ما تکرار شد که ما را به این نتیجه رساند که لابد در این دو کتاب خیری نیست و  حتما این دو کتاب مملو از تحریفات و دستنوشته های انسانی هستند و ضرورتی برای خواندن آنها وجود ندارد.. این اندیشه و القا هیچ شوق و میلی برای مطالعه این کتاب ها برای ما باقی نگذاشت.

حرف من در این یاداشت کوتاه تبلیغ مسیحیت یا یهود نیست و حتی تشویق برای مطالعه حد اکثری این کتب مقدس نیز نیست.  و حرف من این هم نیست که این کتابها تحریف نشده اند و مانند قرآن وحی نازل شده از آسمان هستند زیرا اولا حد اقل  خود مسیحیان چنین اعتقادی ندارند و قبول دارند که انجیل دستنوشته ها حواریون و غیر حواریون است ثانیا در قرآن به صراحت بارها تاکید شده است که در تورات و انجیل تحریف هایی رخ داده است.( البته در قرآن ما بارها شاهد هستیم که بر یهودیان و مسیحیان اینگونه محاجه می کند که این قرآن تصدیق آن چیزهایی است که در کتب شماست. این بدین معناست که بخشی از این کتب را درست و بر حق می داند.) ثالثا حتی اگر انجیل و تورات را وحی ندانیم و آنها را همچون سنت نقل شده از مسیح و موسی بدانیم، در این صورت انجیل و تورات حد اقل همچون سنت و احادیث ما هستند. حال آیا ما به این بهانه که در احادیث احتمال تحریف وجود دارد، خود را از خواندن و تعمق در سنت و روایات محروم می کنیم؟

تمام حرف من این است که فکر نمیکنم هیچ اهل فکر و تحقیقی در این کره خاکی پبدا شود که معتقد باشد که تمام مطالب کتاب مقدس( عهد قدیم و جدید) تحریف شده و باطل است. حال که چنین است و همه ما قبول داریم که حد اقل بخشی از این کتب درست و قابل اعتماد است، چرا باید نیمه خالی لیوان را دیده و بر قسمت های اختلافی و تحریف شده تمرکز کنیم و با این کار خود را از خیرات این کتب مقدس محروم کنیم

حد اقل ترین و سطحی ترین دست آوردی که مطالعه انجیل و تورات برای هر خواننده دارد این است که از  شک و تردید هایش در باب  اصیل و درست بودن اصل مدعا و پیام ادیان( خدا و معاد و سایر گزاره های اصلی ) کاسته میشود . یعنی وقتی می بیند که سه کتاب با فاصله های زمانی قابل توجه و متعلق به فرهنگ ها متفاوت چگونه واجد اشتراکات فراوان هستند، به درست بودن این پیام های مشترک بیشتر یقین پیدا می کند. و دیگر آنکه دیدن این اشتراکات او را به تامل دوباره در باب گزاره های دین خودش ترغیب می کند. و سبب می شود تا در مورد گزاره هایی که تا قبل از خواندن سایر کتب مقدس به راحتی از کنار آنها عبور می کرد ، تامل دوباره کند و آنها را واجد پیامهایی ببیند که از ظاهر آنها فهمیده نمی شود.

در پایان فرازهایی از قسمت های مختلف انجیل که برای شخص خودم محل توجه بوده است را تقدیم می کنم:???

انجیل متی:

انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد اما  جان خود را ببازد.

من طالب رحمتم نه قربانی. به نظرم مسیح می خواهد بگوید که من در تعالیمم نهایت تلاش را میکنم که جذب حدداکثری داشته باشم و سبب فتنه و گمراهی و قربانی شدن خلق نشوم

شاگردان از عیسی پرسیدند که چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگتر است؟

عیسی کودکی را فرا خواند و گفت تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس هر کس خود را همچون این کودک فروتن سازد در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود.

و در انجیل مرقس آمده که هنگامی که مردم کودکان را برای برکت گرفتن نزد مسیح می آوردند یاران مانع شدند. عیس خشمگین شده و به ایشان گفت: بگزارید نزد من آیند آنان را باز مدارید زیرا پادشاهی خدا از آن چنین کسان است به شما می گویم هر کس پادشاهی خدا را همچون گودکی نپذیرد هرگز بدان راخ نخواهد یافت.۱۰،۱۳

گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا.۱۹،۲۳

در جهان دیگر بسیاری که اولین هستند آخرین خواهند شد و آخرینها اولین

اگر ایمان داشته باشید هر آنچه در دعا درخواست کنید، خواهید یافت و اگر به کوه بگویید از جا کنده شود و در دریا افتد چنین خواهد شد.

از او پرسیدند که بزرگترین حکم شریعت کدام است؟ گفت خدای خود را با تمانی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما

این نخستین و بزرگترین حکم است

و دومین حکم این است که همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما. این دو حکم، اساس تمامی شریعت موسی و نوشته های پیامبران است.( به نظرم شاید مراد از همسایه مطلق دیگری است)

انجیل مرقس:

هر کس که خواست خدا را به جا آورد، برادر و خواهر و مادر من است.۳.۳۵ همطراز با انما المومنون اخوه

مسیح با مردم جز به مثل سخن نمی گفت اما برای شاگرادن همه چیز را شرح می داد.

هنگامی که مردگان برخیزند نه زن می گیرند و نه شوهر اختیار می کنند بلکه همچون فرشتگان آسمان خواهند بود

انجیل مرقس مختصرترین انجیل است و غالب مباحث آن معجزات مسیح است. تقریبا انجیل متی تمام مطالب مرقس را دارد و اگر کسی متی بخواند نیازی به خواندن نرقس نیست.

انجیل لوقا:

داوری نکنید تا بر شما داوری نشود.محکوم نکنید تا محکوم نشوید. ببخشید تا بر شما بخشوده شود.

در منزل  دو خواهرمارتا و مریم و در پاسخ به اعتراض مارتا که مریم کنار تو نشسته و در خدمت مرا یاری نمی کند:

مارتا مارتا تو را چیزهای بسیار نگران و مضطرب می کند حال آنکه تنها یک چیز لازم است. و مریم آن نصیب بهتر را برگزیده که از او بازگرفته نخواهد شد.

خطاب به علمای فریسیان: وای بر شما ای فقیهان که بارهای توانفرسا بر دوش مردم می نهید امادخود حاضر نیستید حتی انگشتی برای کمک بجنبانید. وای بر شما ای فقیهان زیرا کلید معرفت را غصب کرده اید. خود داخل ننی شوید و داخل شوندگان را نیز مانع می گردید.

گنجهایتان را در آسمان بیندوزید زیرا هر حا گنج شماست دلتان نیز آنجا خواهد بود.

هیچ یک از شما تا از تمام خویشان خود نگذرد و از تمام دارایی خود دست نشوید،شاگرد من تتواند بود.

هیچ غلامی دو ارباب را خدمت نتواند کرد…نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول

بگویید: خدمتکاران بی منتیم و تنها انجام وظیفه کرده ایم.

هر که خود را برافرازد خوار خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد سرافراز خواهد گردید

نکته؛ انجیل لوقا هم بسیارربه متی شبیه است و علاوه بر معجزات نثل قولهای مسیح را هم دارد. و البته در چتد مورد مطالبی دارد که در متی نیست. اما در کل اگر کسی متی را بخواند کانه مرقس و لوقا را هم خوانده است.

انجیل یوحنا:

تا کسی از نو زاده نشود نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.تا کسی از آب و روح زاده نشود نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد. آنچه از بشر خاکی زاده شده است ،بشری است اما آنچه از روح زاده شود روحانی است.

هر آن که بدی را به جا آورد از نور نفرت دارد و نزد نور نمی آید مبادا کارهایش آشکار شده رسوا شود.

نکته: معمولا در انجیلهای چهار گانه از بهشت و جزا، به رسیدن به حیات جاویدان تعبیر میشود اما در مورد کیفیت و لذات آن حیات  چیزی گفته نمیشود.

خطاب به کسانی که به او ایمان آورده بودند: اگر در کلام من بمانید براستی شاگرد نن خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.‌ کسی که گناه می کند غلام گناه است.

آنکه به نن ایمان داشته باشد او نیز کارهایی را که من میکنم خواهد کرد و حای وارهایی بزرگتر از آن

چند بار در جاهای مختلف خطاب به شاگردان: حوم من به شما این است که یکدیگر را محبت کنید.

نامه پولس به رومیان شمارهث۳بند۸:

هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را محبت کنید زیرا هرکه به دیگری محبت کند در واقع شریعت را به جا آورده است. زیرا احکام زنا مکن.قتل مکن. دزدی مکن. طمع مورز  و هر حکم دیگری که باسد همه در این کاام خلاصه میشود که همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما. محبت به همسایه خود بدی نمی کند پس محبت تحقق شریعت است.

نامه اول پولس به قرنتیان بخش۴بند۷:

هیچ یک از شما در مقابل دیگری به خوددنبالد زیرا چه کسی تو را نتفاوت ساخته است؟  چه داری که به تو بخشیده نشده باشد؟ و اگر به تو بخشیده شده است پس چرا چنان فخر  میکنی که گویی چنین نیست؟

نامه اول یوحنا

دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد محبت پدر در او نیست.

ما میدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم زیرا برادران را محبت میکنیم. هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی می ماند. کسی که از برادر خود نفرت دارد قاتل است

آنکه محبت نمی کند خدا را نشناخته زیرا محبت خداست.

خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در او

نامه یعقوب:

از خداوند با ایمان درخواست کنید و هیچ تردید به خود راه ندهید زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده میشود. چنین کسی نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت

برداران عزیز من توجه کنید: هر کس باید در شنیدن تند باشد و در گفتن کند و در خشم آهسته

آنکه خود را دیندار بداند اما مهار زبان خود را نداشته باشد خویشتن را می فریبد و دیانتش باطل است

برادران من مباد که بسیاری از شما در می معلم شدن باشید زیرا می دانید که بر ما معلمان داوری سخت تر خواهد شد.

نامه پولس به غلاطیان:

در این نامه تاکید می کند که برای مسیحی بودن لازم نیست که به شریعت موسی عمل شود. و تصریح می کند که ایمان یگانه بنیاد زندگی مسیحی است و با آمدن مسیح همه از زیر بار شریعت رها شده اند و از بند شریعت آزاد هستند.:

با ایمان به مسیح پارسا شمرده میشوید زیرا هیچ بشری از راه انجام اعمال شریعت پارسا شمرده نمیشود.

پارسا به ایمان زیست خواهد کرد اما شریعت بر ایمان متکی نیست.

در مسیح نه ختنه اهمیت دارد و نه ختنه ناشدگی بلکه مهم ایمان است که از راه محبت عمل می کند.

پولس در این نامه تصریح و تاکید دارد که به روح رفتار کنیدکه تمایلات نفس را به جا نخواهید آورد زیرا تمایلات نفس برخلاف روح است. و بعد تمایلات روح را نام میبرد که همان فضایل اخلاقی است

کانه می گوید با جان و روحتان دینداری کنید نه با جسم و جوارح

* . عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه رازی

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عضویت
اطلاع از
guest

0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx