یکی از وبلاگ های فعال در زمینه نشر آثار استاد ملکیان، وبلاگ “بیدگلی ۱۳۷۱” است  که با شعار “نشر آثار استاد ملکیان در فضای سایبری ” فعالیت می کند. این وبلاگ در سال گذشته خدمات زیادی در زمینه  گردآوری آثار استاد ملکیان به انجام رسانید. از جمله مطالب ارائه شده در این وبلاگ به این شرح است: