ممانعت از سخنرانی استاد ملکیان در دانشگاه تهران

گروه های فشار امروز ۲۸ آبان ماه از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان در همایش دو روزه «فلسفه و مسئله دیگری»جلوگیری کردند. این همایش به مناسبت روز جهانی فلسفه در دانشگاه تهران برگزار گردید. طبق اعلام قبلی قرار بود در روز دوم این همایش، مصطفی ملکیان سخنرانی نماید. مطالب مرتبط:پاسخ های استاد ملکیان به پرسش هایی درباره ی رنج، شر و…

گروه های فشار امروز ۲۸ آبان ماه از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان در همایش دو روزه «فلسفه و مسئله دیگری»جلوگیری کردند. این همایش به مناسبت روز جهانی فلسفه در دانشگاه تهران برگزار گردید. طبق اعلام قبلی قرار بود در روز دوم این همایش، مصطفی ملکیان سخنرانی نماید.

فهرست