معنویت قدسی (۶): نقد عقل پرستی

قسمت ششم درس‌گفتار «معنویت قدسی» منتشر شد. دکتر ابوالقاسم فنایی در این درس‌گفتارها در صدد صورت‌بندی و دفاع از تفسیر خاصی از معنویت است که سه ویژگی مشخص دارد: اول این‌که دینی است، دوم این‌که خدامحور است و سوم این‌که با عقلانیت نظری و عملی سازگار است.(دریافت فایل این درس‌گفتار) مطالب مرتبط:رابطه دین و معنویتآیا معنویت بدون خدا ممکن است؟خدای…

قسمت ششم درس‌گفتار «معنویت قدسی» منتشر شد. دکتر ابوالقاسم فنایی در این درس‌گفتارها در صدد صورت‌بندی و دفاع از تفسیر خاصی از معنویت است که سه ویژگی مشخص دارد: اول این‌که دینی است، دوم این‌که خدامحور است و سوم این‌که با عقلانیت نظری و عملی سازگار است.(دریافت فایل این درس‌گفتار)

فهرست