از جان تا جهان؛ جهان‌نگری مولانا و حافظ

درس‌گفتار تک جلسه‌ای از جان تا جهان: جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ، با تدریس استاد مصطفی ملکیان، در ایوان شمس، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ برگزار می‌شود. نوشته های مرتبط:پرسش‌های انسان این روزگار از مولانانشست "رستخیز ناگهان" با سخنرانی استاد ملکیان برگزار می شوداستاد ملکیان درباره مرگ از نظرگاه مولانا سخنرانی می کندسخنرانی استاد ملکیان با…

درس‌گفتار تک جلسه‌ای از جان تا جهان: جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ، با تدریس استاد مصطفی ملکیان، در ایوان شمس، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: