از جان تا جهان؛ جهان‌نگری مولانا و حافظ

درس‌گفتار تک جلسه‌ای از جان تا جهان: جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ، با تدریس استاد مصطفی ملکیان، در ایوان شمس، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ برگزار می‌شود. مطالب مرتبط:ساختارِ چاپلوسی در جهانِ سومنماز گزاردن در جهان امروزجهان؛آتشِ همیشه زندهپاسخی به امکانِ هویت اسلامی در جهان جدید

درس‌گفتار تک جلسه‌ای از جان تا جهان: جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ، با تدریس استاد مصطفی ملکیان، در ایوان شمس، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

فهرست