از جان تا جهان؛ جهان‌نگری مولانا و حافظ

درس‌گفتار تک جلسه‌ای از جان تا جهان: جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ، با تدریس استاد مصطفی ملکیان، در ایوان شمس، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ برگزار می‌شود. نوشته های مرتبط:پرسش‌های انسان این روزگار از مولانااستاد ملکیان درباره مرگ از نظرگاه مولانا سخنرانی می کندسخنرانی استاد ملکیان با موضوع"تنهایی: واقعیت یا…سخنرانی استاد ملکیان درباره خودشناسی عرفانی و…

درس‌گفتار تک جلسه‌ای از جان تا جهان: جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ، با تدریس استاد مصطفی ملکیان، در ایوان شمس، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

صفحه‌آرایی کتاب و پایان‌نامه

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: