کتاب هایی با تخفیف ویژه

تعداد محدودی کتاب نو که برخی چاپ تمام و نایاب است، به شرح زیر، با تخفیف ۳۰ درصد به فروش می‌رسد.

تعداد محدودی کتاب نو که برخی چاپ تمام و نایاب است‏، به شرح زیر، با تخفیف ۳۰ درصد به فروش می‌رسد.

ردیف عنوان تعداد صفحات موجودی قیمت واحد تخفیف مبلغ تخفیف مبلغ قابل پرداخت
۱ مسیحیان علیه هیتلر ۱۵۰ ۱ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۳ در جست و جوی اسپینوزا ۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۰% ۳۶,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
۴ مولانا و معنای زندگی ۲ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۵ مکتب شیخیه در نگاه مکتب معارف  خراسان ۲ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۶ خوانش افلاطون ۱۲ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۷ عشق الهی در عرفان اسلامی ۳ ۷۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۱,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
۸ بهترین های زندگی ۱ ۷۵,۰۰۰ ۳۰% ۲۲,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
۱۱ انشعابات و ادعاهای رهبری در بابیت ۱ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۱۳ خرد سیاسی ۱ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۱۴ نثر فارسی در سپهر سیاست ۱ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۱۵ همه ما برادریم ۱ ۹۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
۱۶ آزادی و ضرورت ۲۵۶ ۱ ۶۴,۰۰۰ ۳۰% ۱۹,۲۰۰ ۴۴,۸۰۰
۱۸ میرزا صالح شیرازی ۶۳۸ ۱ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰% ۵۴,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
۱۹ کوک در سازهای زهی ۱۸۴ ۲ ۸۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۴,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
۲۰ مهر ماندگار ۳۴۳ ۱ ۷۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۱,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
۲۱ تقدیر ما تدبیر ما ۹۵ ۲ ۳۶,۰۰۰ ۳۰% ۱۰,۸۰۰ ۲۵,۲۰۰
۲۳ نهاد آموزش اسلامی ۴۵۷ ۱ ۲۵,۰۰۰ ۳۰% ۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۲۴ بودا نیکوس کازانتزاکیس ۳۴۴ ۱ ۷۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۱,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
۲۵ ایران و یونان ۲۱۴ ۳ ۵۲,۰۰۰ ۳۰% ۱۵,۶۰۰ ۳۶,۴۰۰
۲۶ درس های دموکراسی برای همه ۲۲۱ ۱ ۷۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۱,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
۲۷ امکان دیگرگزینی ۲۲۳ ۲ ۶۶,۰۰۰ ۳۰% ۱۹,۸۰۰ ۴۶,۲۰۰
۲۸ فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی ۱۶۰ ۲ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۲۹ اقتصاد هویت ۲۲۲ ۱ ۲۵,۰۰۰ ۳۰% ۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۳۰ شهدای نینوا ۴۳۷ ۱ ۸۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۴,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
۳۱ هستی و امر قدسی ۹۲ ۴ ۲۰,۰۰۰ ۳۰% ۶,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰
۳۲ درخشش های دموکراسی ۲۲۹ ۳ ۹۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
۳۳ هندوئیسم ۲۶۷ ۴ ۷۵,۰۰۰ ۳۰% ۲۲,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
۳۴ تاریخ فلسفه چین ۳۰۶ ۲ ۹۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
۳۵ اندیشه و تکفیر ۹۴ ۲ ۲۰,۰۰۰ ۳۰% ۶,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰
۳۶ میرزا مهدی اصفهانی ۳۷۶ ۱ ۱۳۰,۰۰۰ ۳۰% ۳۹,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰
۳۸ بحران دموکراسی ۱۷۸ ۲ ۵۲,۰۰۰ ۳۰% ۱۵,۶۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳۹ مولانا و مسائل وجودی انسان ۲۶۴ ۳ ۸۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۴,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
۴۰ حیات معنوی مولوی ۳۲۸ ۱ ۷۹,۰۰۰ ۳۰% ۲۳,۷۰۰ ۵۵,۳۰۰
۴۱ درآمدی بر حقوق اساسی ۲۲۴ ۵ ۴۵,۰۰۰ ۳۰% ۱۳,۵۰۰ ۳۱,۵۰۰
۴۲ مبانی فقهی جرم انگاری ۱۸۱ ۱ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۴۳ ملک معنی در کنار ۱۸۳ ۲ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۴۴ امام محمد غزالی ۱۰۴ ۲ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۴۵ کاغذین جامه ۱۲۸ ۳ ۳۹,۰۰۰ ۳۰% ۱۱,۷۰۰ ۲۷,۳۰۰
۴۶ مناسبات فقه و اخلاق ۴۶۸ ۱ ۴۵,۰۰۰ ۳۰% ۱۳,۵۰۰ ۳۱,۵۰۰
۴۷ فرااخلاق قاعده زرین ۶۲ ۲ ۵۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
۴۸ ابلیس عاشق یا فاسق ۲۱۶ ۱ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۴۹ تاریخ حقوق ۱۹۲ ۲ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۵۰ حقوق بشر معاصر دفتر اول ۲۴۶ ۱ ۷۵,۰۰۰ ۳۰% ۲۲,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
۵۱ نقد فرهنگ و سیاست ۱ ۵۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
۵۲ ایران پس از برجام ۱۰۶ ۱ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۵۳ دارندگی در بسندگی است ۱۴۳ ۲ ۵۵,۰۰۰ ۳۰% ۱۶,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰
۵۴ روش تحقیق به زبان ساده ۱۸۰ ۱ ۴۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۲,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
۵۵ دیو در شیشه ۲۴۴ ۱ ۷۵,۰۰۰ ۳۰% ۲۲,۵۰۰ ۵۲,۵۰۰
۵۶ دیپلماسی و قتل در تهران ۲۹۶ ۱ ۹۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
۵۷ این ها همه یعنی چه ۹۶ ۸ ۲۵,۰۰۰ ۳۰% ۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۵۸ پل تیلیش ۱۱۲ ۷ ۳۳,۰۰۰ ۳۰% ۹,۹۰۰ ۲۳,۱۰۰
۵۹ دین قانون و پیدایش فکر مشروطه ۲۱۷ ۱ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۶۰ مفهوم امر سیاسی ۱۵۸ ۳ ۴۷,۰۰۰ ۳۰% ۱۴,۱۰۰ ۳۲,۹۰۰
۶۱ راه مهر راز سپهر ۸۳ ۲ ۲۵,۰۰۰ ۳۰% ۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۶۲ لودیک ویتگنشتاین ربط فلسفه ی او به باور دینی ۱۰۲ ۲ ۳۰,۰۰۰ ۳۰% ۹,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
۶۳ رمانتسیسم سیاسی ۲۱۴ ۱ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۶۴ بیداری ایمان در مهایانه ۴۴۱ ۱ ۹۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
۶۵ جان ژاپنی ۵۳۷ ۱ ۱۶۱,۰۰۰ ۳۰% ۴۸,۳۰۰ ۱۱۲,۷۰۰
۶۶ سقوط اصفهان ۹۲ ۴ ۲۵,۰۰۰ ۳۰% ۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۶۷ زنان و جنسیت در اسلام ۳۴۲ ۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۰% ۳۳,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۶۸ تنبیه النائمین ۵۲۰ ۱ ۱۴۰,۰۰۰ ۳۰% ۴۲,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۶۹ خدا به روایت مولانا ۲۵۸ ۵ ۶۶,۰۰۰ ۳۰% ۱۹,۸۰۰ ۴۶,۲۰۰
۷۰ دفتر عاشق و معشوق ۱۰۵ ۴ ۱۴,۰۰۰ ۳۰% ۴,۲۰۰ ۹,۸۰۰
۷۱ اخلاق دین شناسی ۶۳۴ ۲ ۱۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۴۸,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
۷۲ ثمود ۲۰۰ ۲ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۷۳ دامگه راه و رهزن های سلوک ۳۳۵ ۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۰% ۳۳,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۷۴ گذار به دموکراسی ۳۳۷ ۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۰% ۳۳,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۷۵ مهاجر راه اصلاح ۲۹۳ ۱ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
۷۶ مرگ اندیشی ۲۱۴ ۱ ۶۴,۰۰۰ ۳۰% ۱۹,۲۰۰ ۴۴,۸۰۰
۷۷ مولانا و اخلاقی زیستن ۳۲۴ ۱ ۶۰,۰۰۰ ۳۰% ۱۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

برای سفارش به این آی دی در تلگرام (https://t.me/borhani54) یا تلفن  ۰۹۱۲۸۳۹۶۰۴۰پیام بدهید. یا در پایین همین پست پیام بگذارید.

مشخصات بیشتر کتاب‌ها را در اینجا ببینید: nebook.ir

 

 

 

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

guest

0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
فهرست
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx