طلح منضود؛ موز،شکوفه خرما یا اقاقیا؟(قسمت سوم)

افشین احمدپور
question_answer۲ دیدگاه
افشین احمدپور:  با آنکه ظاهر واژه ها و سیاق آیات این بخش از سوره ی واقعه جای تردیدی باقی نمی گذارد که سخن از نوعی گیاه در میان است و عموم مفسّرین و مترجمین نیز این امر را پذیرفته اند امّا مرحوم «مصطفوی» ، از مفسّران و لغت پژوهان عصر…

طلح منضود؛ موز،شکوفه خرما یا اقاقیا؟(قسمت دوم)

افشین احمدپور
question_answer۵ دیدگاه
نیلوفر – افشین احمدپور: مفسّران در ذیل آیه ی ۲۹ سوره ی مبارکه ی واقعه به چند روایت استناد کرده اند که این روایات آتش اختلافات موجود درباره ی آیه ی مورد بحث را شعله ورتر کرده  و حتی موجب شده که برخی از مفسّرین با استناد به این روایات…

طلح منضود؛ موز،شکوفه خرما یا اقاقیا؟ (قسمت اول)

افشین احمدپور
question_answer۳ دیدگاه
نیلوفر- افشین احمدپور: آیه ی بیست و نُهُم سوره ی مبارکه ی «واقعه» در زمره ی آیاتی است که معنای آن، از دیرباز محلّ اختلاف مفسّرین قرآن و اهل لغت بوده و این اختلاف تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد. با آنکه معانی فراوانی برای این لغت ذکر شده…

«صُلب» و «ترائب» و سیزده قرن اشتباه(قسمت چهارم و پایانی)

افشین احمدپور
question_answer۲۹ دیدگاه
نیلوفر –  افشین احمدپور:  با آنکه حلّ مناقشات هزار ساله بر سر معنای آیه ی هفتم سوره ی مبارکه ی طارق اصلی ترین ثمره ی این مقاله است امّا می توان ادّعا کرد که از این مقاله روی هم رفته نتایج زیر به دست می آید:۱-بر خلاف تصوّر هزار ساله ی…

«صُلب» و «ترائب» و سیزده قرن اشتباه(قسمت سوم)

افشین احمدپور
question_answer۴ دیدگاه
نیلوفر- افیشن احمدپور: با آنکه سروش ، ملکیان و شبستری از ابعاد گوناگونی با یکدیگر اختلافات مبنایی دارند امّا شاید بتوان با اندکی تسامح ، سروش و شبستری را از منظر هرمنوتیکی در یک سو قرار داد و ملکیان را در سوی دیگر. سروش و شبستری از نقطه نظر هرمنوتیکی…

«صُلب» و «ترائب» و سیزده قرن اشتباه(قسمت دوم)

افشین احمدپور
question_answer۳ دیدگاه
نیلوفر- افشین احمدپور: بسیاری از نقدهای وارد شده به مفسّرین عیناً به مترجمین نیز وارد است. در این میان یکی از آسیب های ترجمه ، افزایش گرایش به ترجمه های منظوم است که هیچ خاصیّتی بر آنها مترتّب نیست. به عنوان مثال در ترجمه ی آیه ی مورد بحث در…

«صُلب» و «ترائب» و سیزده قرن اشتباه(قسمت نخست)

افشین احمدپور
question_answer۱۴ دیدگاه
نیلوفر – افشین احمدپور: آیه ی هفتم سوره ی طارق در زمره ی آیاتی است که از دیرباز معرکه ی آراء مفسّرین قرآن و اهل لغت بوده و علی رغم تلاش های زیادی که تا کنون صورت گرفته ، معنای آن در هاله ای از ابهام باقی مانده است زیرا…