پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک

سید علی طالقانی
سید علی طالقانی:راقم سطور به هیچ وجه قصد ندارد با بهره‌گیری از این مبانی و با استفاده از مشرب عقل‌گرایی انتقادی یا فلسفه علم پوپری، از امکان اسلامی‌شدن علوم تجربی دفاع کند؛ حتی اساساً قصد ندارد از امکان اسلامی‌شدن این علوم دفاع کند. ادعای حقیر بسیار ساده است: عقل‌گرایان نقّاد…

آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟

سید علی طالقانی
 سید علی طالقانی:  جناب آقای دکتر علی پایا که در محافل فکری کشور به عنوان یکی از جدی‌ترین مروّجان و مدافعان ایرانی اندیشه‌های پوپر شناخته می‌شوند، تلاش کرده‌اند به مکتوب نسبتاً‌ کوتاه حقیر با عنوان ‘چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟’ (که از این…

چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟

سید علی طالقانی
آن‌چه در ذیل می‌خوانید، مقاله‌ای است از سید علی طالقانی در بابِ اثباتِ «امکان علوم تجربی اسلامی». طالقانی  بر اساسِ نگاهِ پوپر به علم، می‌خواهد به این استنتاج برسد که پوپری‌ها و دیگرانی که به نگاهِ علمی او باور دارند، باید بپذیرند که بر اساسِ نظریه‌ی او از آن‌جایی که…