غایب بزرگ؛ مردمِ زمانه / دربارۀ گفت‌وگوی مصطفی ملکیان و عبدالکریم سروش

علی ورامینی
|علی ورامینی| شنبه‌شب گذشته رویدادی کم‌نظیر در تاریخ اندیشۀ روشنفکری ایران رخ داد؛ دو متفکر مهم این سا‌ل‌ها، «عبدالکریم سروش» و «مصطفی ملکیان»، با یکدیگر وارد گفت‌وگو شدند. این گفت‌وگو به‌همت «حلقۀ دیدگاه نو» و با عنوان «روشنفکری و حقیقت» انجام شد و از جنبه‌های گوناگونی برای علاقه‌مندان به جریان‌های…