غایب شدنِ امام دوازدهم به چه معناست (مفهوم غیبت)

امیرحسین ترکاشوند
question_answer۵ دیدگاه
امیر ترکاشوند:  درباره امام دوازدهم موضوعات مهمّی برای بررسی وجود دارد. اینک بنا به وعده، به یکی از آن‏ها می‌پردازم: امام دوازدهم چگونه غایب شد، مفهوم غیبت چیست، غیبت دقیقاً به چه رویداد فیزیکی اشاره دارد، این‏که می‏گوییم امام دوازدهم غایب شد این غایب شدن اشاره به چه تحولی در…

انتقادِ پیامبر از ذوب شدن در ولایت

امیرحسین ترکاشوند
question_answer۸ دیدگاه
امیر ترکاشوند:  ذوب شدن در ولایت یعنی در مواجهه با فرمانِ خدا، رسول و امام‌ و فقیه “بر عواطف و اخلاق و عقل و خِرَد قفل زدن! و به چیزی جز اطاعت از آن‌ها نیندیشیدن”. ذوب شدن در ولایت یعنی پا نهادن بر فطرت.  ذوب شدن در ولایت یعنی پذیرشِ…

آیا نماز نخواندن مجازات دارد!؟

امیرحسین ترکاشوند
question_answer۲۰۴ دیدگاه
امیرحسین ترکاشوند: شاید مجازات به خاطر نماز نخواندن، حتی به “ذهن” مردم هم خطور نکند؛ چه نماز را رابطه فرد با مبدأ هستی دانسته و دخالت زور و مجازات در این مسئله را به کلی با روح آن ناسازگار میدانند. این البته سخن درستی است ولی متأسفانه در متون فقهی…

داعشیّات

امیرحسین ترکاشوند
 امیرحسین ترکاشوند: در چند ماه گذشته، هرازگاه خبری از اقدامات شگفت و گاه تنفرآمیز داعش به گوش میرسد و متأسفانه این اقدامات را خود آنها، برگرفته از متون دینی میدانند! داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شام است و یعنی میخواهند جامعه را بر مبنای احکام اسلامی اداره کنند پس…