اسیر چنبره قدرت؛ وضعیت فلسفه‌ی هنر در ایران

بابک احمدی
بابک احمدی: در زمان جوانی من یعنی اواخر دهه ١٣۴٠ و اوایل دهه ١٣۵٠، فلسفه هنر در ایران اصلا معنی نداشت. در دانشکده ادبیات رشته فلسفه بود و در درس‌های رشته فلسفه، یک درس درباره هنر بود و آن درس را نیز زنده‌یاد خانم سیمین دانشور ارایه می‌کرد و کارش…

نو شدن و امروزی بودن نیاز زمانه ماست

بابک احمدی
 بابک احمدی: بحث من در باره فلسفه مدرنیته است، چرا که کار من فلسفه است. ما ایرانیها، در عرض چند دهه اخیر به اشکال گوناگون درباره مدرنیته بحث کرده‌ایم. این بحثها عمدتا در دهه بیست آغاز شد، هرچند سابقه‌ای در دهه‌های پیشین نیز داشت. از آن زمان تا کنون، ما…

آیا فلسفه گفتمانی امپریالیستی است؟

بابک احمدی
هدف از این نوشتار بررسی چرایی ردپای فلسفه در علوم مختلف به ویژه فلسفه هنر و رابطه فلسفه با ادبیات به عنوان یک هنر خاص است، هنری که همخوانی باستانی با فلسفه دارد و به نظر می‌رسد فلسفه از طریق آن امکان اظهارنظر در سایر رشته‌های هنری را به‌دست آورده…