ضعف تألیف در علوم انسانی ایران:‌ مورد زوال اندیشه‌ی سیاسیِ سیّدجواد طباطبایی

حسن محدثی
question_answer۳ دیدگاه
حسن محدثی:  تفکّر انتقادی با بت‌پرستی و بت‌سازی سر آشتی ندارد. هر جا که بت‌پرستی هست، جزم‌اندیشی نیز هست و تفکّر انتقادی در چنین وضعیتی دچار کسوف می‌شود. نحوه‌ی بیان، نسبتی با بت‌سازی و جزم‌اندیشی دارد. بیانی که حجیّت‌آمیز و رُعب‌آور است، آثاری بر مخاطب می‌گذارد و بیانی که فرآیند…

اندر اهمیّت امتحان انشا: بخشی از یک نقد مفصّل به کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعیِ طباطبایی

حسن محدثی
question_answer۳ دیدگاه
نیلوفر – حسن محدّثی گیلوایی: در نظر سیّدجواد طباطبایی املا خیلی مهم است. علاوه بر مورد فوق، ‌ایشان در جای دیگری نیز بر اهمیّت املا و امتحان املا تأکید کرده‌اند و آورده‌اند: “امروز در علوم انسانی اگر دیکته‌ای از کلیله و دمنه بگیرید که من در چهارم و پنجم دبیرستان…

تقلیل‌گرایی‌ی روان‌شناختی‌ در آثار مصطفی ملکیان

حسن محدثی
question_answer۱۴ دیدگاه
حسن محدّثی‌ی گیلوایی: من مصطفی ملکیان را به‌عنوان معلّمی عمومی می‌شناسم. معلّم در معنای خاصِّ کلمه، شاگردان محدودی دارد و موضوع مشخّصی را در حیطه‌ی تخصّصی‌اش به آن‌ها می‌آموزد. امّا معلّمان عمومی کسانی هستند که به بخش وسیعی از مردم در نسل‌های مختلف، مستقیم یا غیرمستقیم، تعلیم می‌دهند و امکان…

وارسی‌ی داغ مارکسیسم بر الاهیات رهایی‌بخش

حسن محدثی
 حسن محدّثی گیلوایی: پدیده‌ی فرهنگی جالبی که در عصر مدرن رخ داده است و به‌نحو جدّی قابل مطالعه است، داد و ستد و امتزاج نظام‌های فرهنگی‌ی تام (مرتبط با سه ساحت شناختی، إبرازی، و هنجارین انسان) یا غیرتام (نظیر علم و فلسفه) در اثر هم‌حضوری و فعّال بودن هم‌زمان آن‌ها…

تأمّلی درباره‌ی نظریه‌ی غیرعقلانی بودن دین‌داری

حسن محدثی
 حسن محدثی:  مصطفی ملکیان متفکّر برجسته‌ی معاصر در بحث‌های اخیرتر خویش به‌نحو صریحی مدرنیسم اسلامی و روشن‌فکری دینی را مورد نقد خویش قرار داده است. کانون نقد ملکیان دقیقاً همان چیزی است که برای مدرنیست‌های اسلامی و پی‌روان‌شان هویّت‌ساز بوده است. آن‌چه مدرنیست‌های مسلمان در دهه‌های اخیر در برابر متفکّرانِ…