مردم سالاری و اخلاق

محمد باقر رحیمی
محمدباقر رحیمی:‌ در جامعه‌ی مردم سالار خواسته می شود امور با  شور، گفت‌وگو ( و نه نزاع) و به صورت گروهی به انجام رسد. چهره ای از این شور ، رای گیری به واسطه صندوق ها است. اما رای گیری به تنهایی برای مشورت در تصمیم گیری ها کافی نخواهد…

کندوکاری در مسائل تعلیم و تربیت/ (نقد و بررسی کتاب صمد بهرنگی )

محمد باقر رحیمی
|محمد باقر رحیمی | صمد بهرنگی به عنوان یک معلم و نویسنده تجربیات خود را در دهه پنجاه در کتابی با عنوان کندوکاوی در مسائل تربیتی ایران به رشتۀ تحریردرآورده است. نگارش کتاب گفتمانی ، بی تکلف و روراست می باشد. وی نقادی خود را با نقد کتاب های تربیتی…

روشنفکری دینی ، روشنفکری غیر دینی

محمد باقر رحیمی
|محمد باقر رحیمی| پرسشی که در این نوشتار در پی پاسخ به آن هستیم اینکه چه تفاوت هایی بین روشنفکر دینی و روشنفکر غیر دینی وجود دارد . هرکدام چه خصوصیاتی دارند و چه رسالتی می توانند انجام دهند. در آغاز باید توجه داشت منظور از روشنفکر غیر دینی ،…

اخلاق و قدرت

محمد باقر رحیمی
| محمد باقر رحیمی  | بین دو موضوع اخلاق و قدرت رابطه ای دو سویه وجود دارد. یکی اینکه اخلاق چه قدرتی برای یک فرد و یا چه قدرتی درصحنه اجتماعی دارد. دوم اینکه قدرت چه به معنای عام آن و چه به معنای سیاسی آن چه تأثیر بر اخلاق…

صلح گرایی و اقتدار طلبی پیامبر

محمد باقر رحیمی
| محمد باقر رحیمی | اخیراً آقای دکتر سروش طی یک سلسله مباحث با عنوان دین و قدرت بر این دیدگاه انگشت تأیید و تأکید نهادند که پیامبر اسلام (ص) برای ارائه دین خود مقتدرانه و با قدرت عمل می کرده اند. رویه ای که می توان آن را در…

ثبات و تغییر در معارف اسلامی (سازگاری دین با زمان)

محمد باقر رحیمی
question_answer۴ دیدگاه
 محمد باقر رحیمی: یکی از مسائل در مبحث دین پذیری و ارائه دین، این است که چه امور یا آموزه هایی در این معارف با ثبات هستند و کدام یک از آنها تغییر پیدا می کنند؟ و آیا با تبیین این موضوع می توان سازگاری معارف دینی را با زمان…

خودی و غیر خودی از نگاه عرفا

محمد باقر رحیمی
question_answer۱ دیدگاه
محمد باقر رحیمی:  در جهت عنوان این نوشتار می توان چنین پرسشی مطرح ساخت که آیا از دیدگاه عارفان خودی و غیر خودی وجود دارد یا خیر؟آیا آنها جامعه را به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم می کنند یا نه؟پاسخ اجمالی به این پرسش ها خیر است.اما به…

نام های مقدس ، اهداف نامقدس

محمد باقر رحیمی
question_answer۴ دیدگاه
محمدباقر رحیمی:  در دوره ای به سر می بریم که بیشتر از هر دوره دیگری از نام های مقدس به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به اهداف نا مقدس استفاده می شود. از نام پیامبر (ص) گرفته تا ائمه اطهار به عنوان پوششی برای اهداف ناروا و نامقدس استفاده می گردد.…

افول در فرهنگ عمومی

محمد باقر رحیمی
question_answer۴ دیدگاه
محمد باقر رحیمی: ابتدا این پرسش را می توان مطرح نمود که آیا جدای از عموم مردم ، مسئولین از جهات نظری و عملی متوجه میزان ضرورت و اهمیت فرهنگ عمومی جامعه هستند ؟ و پرسش دیگر اینکه در حال حاضر امور فرهنگی در جامعه ما چه وضعیتی دارد ؟…

عمادالدین نسیمی و عرفان حماسی

محمد باقر رحیمی
نیلوفر – محمد باقر رحیمی:  برخی در تبیین آرا اهل تصوف و عرفان برای اینان ویژگی هایی قائل می شوند که جهت منفی پیدا می کند. ویژگی هایی چون فرقه گرایی، گوشه گیری و دوری گزیدن از مسائل اجتماعی. عدم دخالت در امور اجتماعی و سیاسی به طور ویژه از…

بخشش معیاراساسی اخلاق

محمد باقر رحیمی
نیلوفر – محمد باقر رحیمی: مکاتب مختلف فلسفی در حوزه فلسفه ی اخلاق هر کدام معیاری را ارائه کرده اند ؛ نتیجه گرا، وظیفه گرا،حسن و قبح ذاتی وفضیلت گرایی از جمله آنها هستند. و حال در این نوشتار نیز به معیار از دیدگاه دیگری پرداخته می گردد،این معیار بخشودن…

افول عقلانیت و اخلاق ( در نقد رویکردهای عرفانی و فقهی)

محمد باقر رحیمی
محمد باقر رحیمی: در این مقاله به محاسن و معایب هر دو رویکردهای عرفانی و فقهی پرداخته می شود . آنچه در عمده ی این مقاله به آن پرداخته می شود خود به عنوان یک مقدمه است برای نتیجه مبحث . نگارنده این نتیجه را افت و افول عقلانیت و…

نگاهی بر علل ناکارآمدی نظام آموزشی

محمد باقر رحیمی
 محمد باقر رحیمی *: برای یک جامعه توسعه یافته شاخص های بسیاری وجود دارد ، اما به نظر می رسد شاخصه ی اساسی چنین جامعه ای داشتن یک نظام آموزشی متعالی است . با وجود چنین نظام آموزشی ای ابعاد دیگری چون اقتصاد و سیاست نیز در تعالی قرار خواهند…

اخلاق هدف اساسی دین (در نقد عرفی ساختن دین)

محمد باقر رحیمی
محمد باقر رحیمی*: آقای حجاریان در کتاب از شاهد قدسی تا شاهد بازاری بر این باورند که دین برای ماندگاری باید عرفی شود . با وجود عرفی شدن است که دین می تواند حکومتی گردد و هم می تواند با دموکراسی قابل جمع باشد . بنابراین اگر دین قدسی ،…

کدامین علم دینی؟

محمد باقر رحیمی
 محمد باقر رحیمی*: این روزها که بحث بومی سازی علوم بیشتر از گذشته به میان آمده است،برخی در راستای این موضوع به محکوم ساختن علوم و فنون برخاسته از کشورهای غربی دست می زنند.به ویژه این طرد و نفی برای علوم انسانی انجام می شود. به طور کلی در بحث…