افق های دین و دموکراسی؛ بیم ها وامیدها

مقصود فراستخواه
question_answer۵ دیدگاه
مقصود فراستخواه: معرفی بحث: در این بحث ابتدا مقدمه ای درباب تمایز وتعارض دین ودموکراسی بیان می شود. آن گاه میان دو جنبه دموکراسی تفکیک به عمل می آید یعنی جنبه معرفتی وجنبه فنی. برای بیان مسألۀ دموکراسی در ایران از شاخص جهانی دموکراسی استفاده می شود وسپس دربارۀ انواع…

افراط گرایی دینی در گفت و گو با مقصود فراستخواه

مقصود فراستخواه
مهسا علی‌بیگی: بحران پشت بحران؛ دنیا یک روز با بحران اقتصادی روبه‌روست، یک روز با بحران مهاجران و امروز با بحران روی‌آوردن جوانان به افراط‌گرایی دینی و بنیادگرایی مذهبی. به‌تازگی کنفرانسی در اتحادیه اروپا و با شرکت اعضای این اتحادیه تشکیل شد تا ابعاد افراط‌گرایی دینی بررسی و ریشه‌های پیوستن…

توسعه و علم‎؛ طرح ناتمام/ بررسی انتقادی آرای فرامرز رفیع‌پور

مقصود فراستخواه
question_answer۵ دیدگاه
مقصود فراستخواه: دکتر فرامرز رفیع‌پور برای ما اهمیت دارد و ما ایشان را بزرگ می‌داریم. رفیع پورمتنی است که آن را درخور خواندن می‌بینیم. انتخاب او برای نقد نشان دهنده توجهی است که اجتماع علمی به او می‌کند. با نقد رفیع پور در صدد بررسی و ویرایش ذهن جامعه‌شناسی ایران…

نقش ها و مسئولیت های روشنفکری دینی

مقصود فراستخواه
 مقصود فراستخواه: شواهد بسیاری گواهی می‌دهد که روشنفکری دینی در پیدایش دولت دینی و بسیاری از مسایل مترتب بر دولت دینی مسوولیت دارد. پس اکنون باید به قاعده‌ای بازگشت که می‌گویند هر تمدنی توسط کسانی تغییر می‌کند که آن را به وجود آوردند. اگر روشنفکری دینی در ایجاد دولت دینی…

روایت فراستخواه از چرخش اخلاقی جامعه

مقصود فراستخواه
 مقصود فراستخواه : روشنفکران دینی می کوشیدند تا اخلاقی بودن را به عنوان یک زندگی در خور هستی آدمی با سرمشق های تازه تری صورت بندی نمایند. سرمشق های تازه تری مثل تجدد، آزادی، عدالت، برابری، مشارکت در توسعه جامعه و دگرگونی ها که بتوانند اخلاقی بودن را به شکلی…

امرالهی را با این همه شر چطور می توان توضیح داد؟

مقصود فراستخواه
 مقصود فراستخواه: یکی از دل آزارترین مشخصات شرایط بشری ما، وجود شرّ در این عالَم است. مسألۀ شرّ ذهن متفکران جدّی را خسته وکوفته کرده است. موضوع شرّ، پرسشی سهمگین از امر الهی است. انواع استدلالها که به برهان شرّ معروف اند گاهی به نتیجه می رسند که با وجود…

آسمانی اهورایی؛ زمینی اهریمنی/ مسائل ایران در گفت و گو با مقصود فراستخواه

مقصود فراستخواه
 مقصود فراستخواه: علوم انسانی می‎خواهد از حقیقت، قدرت، توزیع قدرت، خیر و فضیلت، ارزش و زیبایی صحبت کند، در نتیجه قدرت (authority) وارد علوم انسانی می‎شود و می‎خواهد که بیشترین دخالت را در محتویات آن داشته باشد. علوم انسانی در حکومت‎های ایدئولوژیک از ابتدا متهم ردیف اول و مورد سوءظن…