مورد کاوی شخصیت حضرت موسی ع در قران کریم – بخش نخست ( قاطعیت و خشم )

محمود عبائی
question_answer۸۷ دیدگاه
محمود عبائی: انبیای الهی ( علیهم السلام اجمعین ) همه از نظر مقامات معنوی در فضایل شخصی در یک درجه و رتبه نبوده اند. البته همه آنها ماموریت الهی داشته اند و تلاش فراوانی کرده اند تا گفتمان توحید و هدایت الهی را در جامعه و تاریخ خود جاری و…

مقدمه ای بر آسیب شناسی متون روایی

محمود عبائی
question_answer۱۲ دیدگاه
محمود عبائی: سنت اسلامی بر دو پایه استوار است، قران و حدیث. بنا بر اجماع مسلمانان و متکی به شواهد و مدارک تاریخی و دلایل کلامی ، قران ، کلام خدا ، مصون از تحریف و نقص به دست ما رسیده است. اما حدیث که گاهی به آن خبر یا…

مفهوم پژوهی واژه خدا- ۲ و ۱

محمود عبائی
محمود عبائی: خدا در سنت های فکری – فرهنگی مختلف، معانی ودلالت های گوناگونی دارد. ساده اندیشی است که گمان کنیم مثلا ( god / GOD ) در فرهنگ انگلوساکسون با ( الله ) در زبان عربی و سنت اسلامی، معانی یکسان و مترادف داشته باشد. همچنین هیچکدام از این…

فضیلت و فرهنگ گفت و گو

محمود عبائی
 محمود عبائی: گفت و گوی حقیقی ، التزام به برابری و همپایگی با مخاطب است. در دو موضع نابرابر، گفت و گو یی محقق نمی شود. هر کس در توهم فرابشری بودن و قدوسیت باشد، نمی تواند با دیگری گفت و گو کند. به همین دلیل تمامیت خواهان و دیکتاتور…

هنر کیچ و آرایه های دین حنیف

محمود عبائی
 محمود عبائی*: کیچ واژه ای آلمانی Kitsch با تلفظ آوایش انگلیسی ˈkɪtʃ در لغت به معنی پرزرق و برق، چشم پرکن، باسمه‌ای، آبکی، غلنبه‌ سلنبه و پرطمطراق است. هرمان بروخ ، هنر پژوه بزرگ فرانسوی این واژه را برای هنر پست به کار برد و پس از این کاربست ،گروهی…

شیئیت و شخصیت

محمود عبائی
 محمود عبائی: …نهاد ها ی اقتدار گرای دینی ، آفت خطرناک دیگری هم پیدا می کنند: آنها ناچار می شوند در خلائ خدای مطلقی که خود آنرا کنار گذاشته اند، شخصیت مطلق و دروغین دیگری را بگذارند تا کارکرد خدا را داشته باشد. شخص انسانی و مقیدی که قدسی شده…