روان شناسی گرایی و نابرابری اجتماعی

محمد باقر تاج الدین
question_answer۱ دیدگاه
محمد باقر تاج الدین: چندی پیش در نوشته ای از یکی از دوستان جامعه شناس به نام دکتر فردین علیخواه خواندم که روان شناسی گرایی در جامعه ما می خواهد راه حلی برای نابرابری های اجتماعی گسترده باشد و صدا و سیما هم مرتب از روان شناسان دعوت می کند…

بی تفاوتی اجتماعی

محمد باقر تاج الدین
question_answer۱ دیدگاه
محمد باقر تاج الدین: بی تفاوتی اجتماعی(Social Apathy)یکی از عناصر نامطلوب فرهنگ مدرن است که با تأکید بیش از حد بر ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی شهری معاصر نمود یافته و همچون مانعی در ایجاد برقراری ارتباطات مثبت اجتماعی و نیز افزایش مشارکت شهروندان در امور اجتماعی قرار…

جامعه ایران و پنجره های شکسته

محمد باقر تاج الدین
question_answer۶ دیدگاه
محمد باقر تاج الدین: نظریه «پنجره شکسته» که دستاورد فکری مشترک یک جرم‌شناس و یک جامعه‌شناس آمریکایی به نام های ویلسون و کلینگ است استدلالش این است که جرم نتیجه یک نابسامانی است. اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود آن کس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای…

جامعه ایران و درماندگیِ آموخته شده

محمد باقر تاج الدین
question_answer۱ دیدگاه
نیلوفر – محمد باقر تاج الدین*: به نظر می رسد که جامعه ایران دچار فرسودگی ها، خستگی ها و در نتیجه  ناکامی هایی شده است که می توان نام آن را درماندگی آموخته شده(Learned helplessness) [1] گذاشت. درماندگی آموخته شده  نخستین بار توسط روان شناسی به نام  مارتین سلیگمن(Martin Seligman)…

اخلاق انتخاباتی

محمد باقر تاج الدین
نیلوفر – محمد باقر تاج الدین*: انتخابات یکی از  روش های شناخته شده و پذیرفته شده برای جابجایی قدرت در دوران مدرن است و در واقع یکی از پایه های مردم سالاری(دموکراسی) به شمار می رود. انتخابات همانند بسیاری دیگر از عرصه های سیاست دارای اخلاق مخصوص به خود است…

شرایطِ آنومیکِ دانشگاه؛ محصولِ شرایطِ آنومیکِ جامعه

محمد باقر تاج الدین
نیلوفر – محمدباقر تاج الدین: دانشگاه نابهنجار همانند جامعه نابهنجار دچار بی کارکردی و  یا بد کارکردی شده است، به گونه ای که  به جای برآورده نمودن نیازهای علمی، فکری و پژوهشی جامعه اکنون به بازاری برای درآمد زایی و تولید مدرک تبدیل شده است. اکنون دیگر هنجارهای علمی و…

در جستجوی فهم جامعه؛ نقدی بر تقلیل گرایی های روان شناختی

محمد باقر تاج الدین
question_answer۴ دیدگاه
محمد باقر تاج الدین: انگیزه اصلی نوشتن مقاله حاضر به سخنرانی استاد مصطفی ملکیان با عنوان: اصالت فرهنگ و نقد جامعه شناسی بر می گردد که در تیرماه ۱۳۹۴ خورشیدی در مشهد تقریر شده است. از سوی  استاد مصطفی ملکیان بحثی  درانداخته شد و طی آن  واقعیت های اجتماعی ای…