نظریه رؤیاهای رسولانه و مسئله اعتبار و معنای متن

محسن آرمین
question_answer۱ دیدگاه
مدعای پیروان ادیان الهی این است که خداوند انسان‌هایی را برای هدایت بشر برانگیخته است. این ادعا بر سه اصل استوار است: الف: پذیرش هم سخنی خداوند با انسان ب: وثاقت و اعتبار فرآوردهٔ‌ وحی ج: فهم پذیری متن مقدس. این سه اصل هسته سخت پروژهٔ دین الهی را تشکیل…

مفهوم امر به معروف دچار تحریف شده است

محسن آرمین
 محسین آرمین:  عاشورا همواره، در طول این هزار و چند صد سال، برای پویشهای اجتماعی خصوصا شیعیان الهام بخش بوده است. تاثیر آن در شکل گیری انقلاب با شعارهایی مانند «خون بر شمشیر پیروز است» قابل مشاهده است. ما نیز باید با فراست استفاده صحیح و معقولی از آموزه‌های دینی…