روش شناسی تحقیق در علوم انسانی ـ ۱۲

 خلاصه درسگفتار  «روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی» استاد مصطفی ملکیان؛ ترم سوم –  جلسه ی چهارم: قضایای شرطیه را از کجا به دست می آورند؟ این اگر p آن گاه q  از کجا به دست می آید؟ قضیه ی p آن گاه q به حصر استقرایی چهار گونه است: (بیشتر…)

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۱۱

 خلاصه ای  از  درس گفتار “روش شناسی تحقیق در علوم انسانی” استاد مصطفی ملکیان (ترم سوم – جلسه  سوم): پوزیتیویست های منطقی حلقه ی وین، از آن رو که صرفا به مفاهیم تجربی تکیه می کردند، لاجرم فقط دو دسته گزاره برای شان حاصل می آمد. گزاره هایی که حاصل…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۱۰

خلاصه ی جلسه ی دوم از ترم سوم درس‌های “روشن‌شناسی تحقیق در علوم انسانی” استاد ملکیان: مرحله ی دوم پوزیتیویسم: قیاسی – قانونی: پیش تر اشاره شد که پوزیتیویست های منطقی با اشکالاتی در دوره ی اول روبرو بودند و آن، توجه صرف به حس بود. در گام بعدی می…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۹

 خلاصه ی جلسه ی اول  از ترم سوم  درسگفتار “روش تحقیق در علوم انسانی”استاد مصطفی ملکیان:  پیش تر اشاره شد که پوزیتیویست ها هم خواهان علم یقینی بودند و هم علم همگانی. (حس و عقل). اما در کنار هم نهادن این دو، مشکلی ایجاد می کرد. پوزیتیویست ها نمی دانستند…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی- ۸

 علی زمانیان: در زمستان سال ۹۰ درسگفتاری باعنوان “روش تحقیق در علوم انسانی” از سوی استاد ملکیان، در موسسه ی پنجره ی حکمت شروع گردید. درسگفتار در قالب چهار ترم ( مجموعا ۱۶ جلسه) ادامه یافت اما متاسفانه به دلیل بیماری استاد ملکیان ناتمام ماند. امیدداریم کسالت استاد به زودی رفع گردد…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۷

چکیده ی جلسه ی هفتم مورخه ی ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ (درس گفتار استاد ملکیان): جان استوارت میل معتقد بود که علت اصلی عقب ماندگی علوم انسانی، این است که از روش علوم طبیعی، دست برداشته است. استوارت میل (فیلسوف قرن ۱۹) قیاس را بی اعتبار می دانست مگر این که قیاس در…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی- ۶

 چکیده ی جلسه ی ششم مورخه ی ۶/۱۱/۱۳۹۰   درس گفتار “روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی” استاد ملکیان: قائلان به رویکرد نهادی و ساختاری معتقدند، این جهان است که رفتار انسان را هم چون سایر موجودات (نبات، جماد و حیوان)، تعیین می کند و آدمی را به سمت و سوی…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۵

  چکیده ی جلسه ی پنجم مورخه ی ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ – (از درسگفتار استاد ملکیان): در باره ی هر روش علمی (دیسیپلین های تجربی، فلسفی، تاریخی و تفسیری)، می توان سخن فلسفی گفت. تمام آن را که چه فلسفه های مضاف درجه ی دوم(معرفت درجه ی دوم)، در باره ی علوم…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۴

 از سلسله درس گفتارهای استاد ملکیان؛ چکیده ی جلسه ی چهارم مورخه ی ۲۲/۱۰/۱۳۹۰: در سه جلسه گذشته، چهار روش کسب معرفت مورد بررسی قرار گرفت. اما اکنون به منابع معرفت و سنخ شناسی آن اشاره می شود. منابع معرفت، یعنی کانال هایی که از طریق آنها با واقعیت مواجه…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی – ۳

 چکیده ی جلسه ی سوم مورخه ی ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ – (از درسگفتارهای استاد ملکیان): سه نکته در باب روش فلسفی: الف) مفاهیم فلسفی، مفاهیم نظری اند.  ب) مفاهیم فلسفی دلالت می کنند بر امور عام یا بر نقیض امور عام و یا تضایف امور عام  ج) روش فلسفی در باره ی…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی -۲

چکیده ی جلسه ی دوم مورخه ی ۸/۱۰/۱۳۹۰، از درسگفتار” روش شناسی تحقیق در علوم انسانی” استاد مصطفی ملکیان: همان گونه که قبلا اشاره شد گام اول صورت بندی علوم، از طریق روشی است که آن علوم به کار می گیرند. در این حالت است که چهار نوع روش و…

روش شناسی تحقیق در علوم انسانی- ۱

چکیده ی جلسه ی  1390/10/1 از درسگفتارهای استاد ملکیان درباره روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی: روش شناسی یعنی راه هایی برای دست یافتن به پاسخ برای پرسش و یا پرسش ها. برای یافتن پاسخ، از پنج روش و فعالیت علمی می توانیم استفاده کنیم. اما بدانیم که روش هریک از…