قصه‌ی کشف حجاب رضاخانی

محمد موسوی عقیقی
حجاب زنان
«حجابِ زنان» همواره موردِ مناقشه‌ی فقیهان، مردم و نواندیشان بوده است. بحث درباره‌ی دوران کنونی نیست. از همان قدیم الأیام بر روی حجابِ زنان حساسیت زیادی وجود داشته است. روحانیون، اندیشمندان یا مسلمانانِ فعال در جامعه همواره سخن‌شان بر این بوده که «زن باید مستور باشد» و از دیده «پنهان»…

کورسویی از آگاهی / نقدی بر «حجاب های علمی نگری»

محمد موسوی عقیقی
question_answer۸ دیدگاه
محمد موسوی عقیقی:  اسفندماه ۱۳۹۶ مناظره «مبانی و محدوده حجاب شرعی» توسط مؤسسه فهیم در شهر قم برگذار شد. امیرحسین ترکاشوند و حسین سوزنچی طرفین مناظره بودند. یادداشت غیر مستند و دور از انصاف علی اشرف فتحی از این بحث می تواند سنجه انصاف منتقدان نظریه «واجب نبودن حجاب» را…

جامعه و نظام فقاهتی ایران

محمد موسوی عقیقی
question_answer۴۳ دیدگاه
 محمد موسوی عقیقی: نا آرامی هایی که امروزه شاهد آن هستیم(تاریخ : دی۱۳۹۶)، جدای از آنکه در رابطه «مردم – دولت» ساختار جامعه شناختی دارد در رابطه با «دولت – مردم» می توان یک پشتوانه های دینی(فقهی) برای آن درنظر گرفت. باید اعتراف کرد که مسئله به همین سادگی ها…

وحدت مسلمانان، استراتژی یا ایدئولوژی؟/بررسی مبانی تئوریک خصومت های شیعه و اهل سنت

اسلام, محمد موسوی عقیقی
question_answer۷ دیدگاه
محمد موسوی عقیقی: هر ساله مسلمانان ایرانی روزهایی را به نام «هفته وحدت» پاس می نهند و گرداگردِ هم جمع شده و از مسائل دنیای اسلام جهت صلح و کنارگذاری روابط خصمانه سخن می گویند. هفته وحدت در دهه۱۳۶۰ بنابر پیشنهاد حسینعلی منتظری توسط رهبر فقید انقلاب تصویب و پایه…

حجابِ متفاوت در فقه سنتی

محمد موسوی عقیقی
question_answer۹ دیدگاه
محمّد موسوی عقیقی: پیشگفتار: نوشته پیش رو اصرار بر این نگرش دارد که حجاب در آیین و رسمِ فقهِ سنتی که شاکله ایمانِ عملی هر مسلمانی را تشکیل می دهد هیچگاه آنچنان نبوده که ما امروزه از آن برداشت می نماییم. به تعبیرِ دیگر حجابی که ما امروزه آن را…

«هرمنوتیکِ زیستی کودک»

محمد موسوی عقیقی
نیلوفر – محمد موسوی عقیقی: کودکی در میان عربستان رشد و نموّ یافت . او سعی کرد خود را از ناآرامی ها و ناهنجاری های محیط پیرامون خود محفوظ دارد . محمّد بعدها با جوانان پیمانی بَست تا از حقوق مستضعفان دفاع کند . بدینسان در چهل سالگی برگزیده شد…

«نگهداری از حیوانات خانگی» / (نجاست یا طهارت سگ در فقه اخلاق مدار)

سید محمد موسوی عقیقی*- ریشه شناسی: در کشور ما ایران حیوانات خانگی به تازگی روی بورس آمده است . مردم متدیّن به دین اسلام همواره به دنبال توجیهات و حجت های شرعی هستند تا بتوانند به یک حیوان نزدیک شوند و حتّی به او دستی زده و نوازشی کنند .…

نگرش جنسی به زنان در فقه اسلامی – بخش اول

محمد موسوی عقیقی
question_answer۱۶ دیدگاه
سید محمد موسوی عقیقی*: “سکسیسم در فقه اسلامی” عنوان پروژه ای تطبیقی – تحلیلی است که این روزها به فکر نگارش آن افتادم! این پروژه در قالب یک کتاب دنبال خواهد شد، ولی یافته ها و دست نوشته های پیشینم را که نیم نگاهی انداختم فهمیدم می توان از آن…

مالک اشتر، حقیقت یا افسانه؟

محمد موسوی عقیقی
question_answer۳۶ دیدگاه
 سیّد محمّد موسوی عقیقی: من به عنوان یک «پژوهشگر شیعی» بر خود لازم می دانستم که درباره شخصیت هایی که از دوران کودکی اسم آنان را شنیدم تحقیق کنم و بدانم آنان کیستند که دغدغه الگو سازی آنان را دارند. مالک اشتر را به این دلیل عنوان تحقیق خود قرار…

مبانی تئوریکِ داعش در فقهِ سنتی

 سیّد محمّد موسوی عقیقی:  این نوشته به دنبال آن است که بگوید مبانی عملی و یا نظریِ داعش برگرفته از۱۲۰۰سال فقهِ سنّتی مصطلح است و چیزِ نوپیدایی نمی باشد . قصد منکوب کردنِ دین مبینِ اسلام نیست زیرا «فقهِ سنّتی» فقط بخشی از نظریاتِ منسوب به اسلام است نه عینِ…