نکاتی چند در خصوص مردمسالاری دینی

سیامک صفاتی
question_answer۱ دیدگاه
سیامک صفاتی: در مردمسالاری دینی، معلوم نیست که برای چه حکومت را مردمسالار و در عین حال دینی می نامیم. آیا بصورت پیشینی و تجویزی و آنچه باید باشد حکم و نقشه راه صادر می کنیم، یا بصورت پسینی و توصیفی و از آنچه در واقعیت تحقق پذیرفته به چنین…

دموکراسی و زیست موحدانه

سیامک صفاتی
question_answer۱ دیدگاه
سیامک صفاتی: ولایت و قیمومیت فکری و عقیدتی بر دیگران نیز مترادف به عبودیت و به بندگی کشیدن و مالکیت بر آنان می باشد. این امر منافی انسانیت انسان و انکار هویت او که آزادی، خردورزی، حق انتخاب و اختیار که عین هستی اوست می باشد و به همین دلیل…

تحمیل و از خود بیگانگی

سیامک صفاتی
سیامک صفاتی: انسان با عقل، اراده، حق انتخاب و اختیار و آزادی و متفاوت بودن و کوشندگی و کنشگری است که انسان نامیده می شود. وقتی این شاخصه ها تحتِ هر نام و عنوانی اعم از دینی، اخلاقی، مذهبی و یا هر ایدئولوژی دیگری از او سلب شود، دیگر انسانیت…

پرسشی چند در خصوص ایدئولوژی آخرالزمانی

سیامک صفاتی
سیامک صفاتی: بنا بر اعتقاد بعضی از ادیان و بسیاری از مذهبیون خاصه شیعیان، منجی در زمان و مکانی که پنهان ز دیده هاست و تنها خدا از آن آگاه و باخبر است ظهور خواهد کرد.  البته این مقاله سعی ندارد درستی یا نادرستی این اعتقاد را به بحث بگذارد…

شیوه های مهار غرایز در زیست جمعی

سیامک صفاتی
سیامک صفاتی:  نظام های استبدادی تحت هر نام و عنوانی که باشند، به این دلیل که خود از حد غریزه فراتر نرفته اند، عامدانه مردم را تا حد غریزه تقلیل و تنزل داده و آنان را بر سیمای خود می آرایند. از این رو آنها را درگیر حداقلِ معاش و…

سخنی کوتاه در خصوص مجازات قصاص و اعدام

سیامک صفاتی
question_answer۱ دیدگاه
سیامک صفاتی: سخن این است، آیا  حق قصاص و اعدام که در قانون مجازات اسلامی ایران با تأثیر از کتاب مقدس تأسیس یافته امکان نسخ و ابطال دارد یا خیر؟ قرآن می گوید ” قصاص برای حفظ حیات شماست ای خردمندان عالم تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید” ( ۱۷۹…

سخنی کوتاه در خصوص قرآن

سیامک صفاتی
question_answer۲ دیدگاه
سیامک صفاتی: قرآن یک مجموعه با ابعاد مختلف است که اگر چه فصل بندی و بخش بندی نشده اما روشمند و قاعده مند است. یعنی آنجا که بر حوزه فکر و فرهنگ مربوط است به لا اکراه فی الدین نظر دارد و اینکه رسول هر چند دین و مسلک خود…

نقدی بر پیوند دین و حکومت

سیامک صفاتی
question_answer۱۲ دیدگاه
سیامک صفاتی: یک پیش فرض در خصوص تلائم دین و حکومت از ناحیه قاریان رسمی و بسیاری از فقهاء وجود دارد؛ اینکه دین یعنی خوبی و پاکی و اگر در کنار سیاست قرار گیرد و همپوشان با سیاست عمل کند، حکومت را به سوی خوبی  و تعالی و سر منزل…

زیست مستبدانه چه نسبتی با حیات دینی دارد؟

سیامک صفاتی
question_answer۵۷ دیدگاه
سیامک صفاتی: سخن این است که چرا حکومت های دینی که بر  اِعمال فضایل الهی و انسانی و اخلاقی در جامعه پافشاری می کنند، جوامع خویش را عملا بر خلاف آموزه های متون مقدس و یا در تضاد با اصول اخلاقی و ارزشهای انسانی اداره می نمایند؟ مگر غیر از…

آیا پیشوایان دینی مقدس و معصومند؟

سیامک صفاتی
question_answer۱۴ دیدگاه
سیامک صفاتی: چرا برخی از مذاهب بالاخص مذهب شیعه، این چنین برای پیشوایان دینی خود (پیامبران، امامان و امام زادگان) جلال و جبروت  قائل اند و از آنان چهره های دست نیافتنی، معصوم و مقدس ترسیم می کنند؟مقبره آنان را از طلا و نقره می آرایند، زیارتگاه می سازند، بوق…

هستی در مسیر خود آگاهی

سیامک صفاتی
question_answer۱۰ دیدگاه
سیامک صفاتی: چندی پیش در مقاله عدم تحول فهم به معنی مرگ خدا عنوان نموده بودم که ”  درک، فهم و تحلیل اکنون ما از خداوند باید پایه گذار قوانین، تأسیس نهادها، ارزشها و فضیلت های نو و تازه علاوه بر ارزشهای مثبت و ماندگار گذشتگان باشد. خداوند امری تجریدی،…

عدم تحول فهم به معنی مرگ خدا

سیامک صفاتی
question_answer۵ دیدگاه
سیامک صفاتی:  درک، فهم و تحلیل اکنونِ ما از خداوند باید پایه گذار قوانین و تأسیس نهادها وارزشها و فضیلت های نو و تازه علاوه بر ارزشهای مثبت و ماندگار گذشتگان باشد. خداوند امری تجریدی، منفصل از واقعیت و بنشسته بر تخت پادشاهی خود در آسمان نیست، او مجموعه ی…

رویکردی به تبار شناسی خلقت انسان در قرآن

سیامک صفاتی
question_answer۲ دیدگاه
سیامک صفاتی: در قرآن می خوانیم،” آن هنگام که خدا می خواست انسان را بیافریند، فرشتگان در مقام اعتراض به او گفتند: آیا می خواهی کسانی را به گماری که در زمین فساد کنند و خون ها بریزند و حال آن که ما خود تو را تسبیح و تقدیس می…
فهرست