دین پرستی یا زیست انسانی توحیدی

سیامک صفاتی
تجربه دردناکی که پس از قتل عام و تجاوز و ارعاب و سرکوب و شکنجه و ترور و تحدید و سلب آزادی و نفی انتخاب و نهی استقلال فردی و انسانی و بسیاری دیگر از جنایات بواسطه ی حکومت های دینی در طول تاریخ بدست آمده به اثبات می رساند…

عالیجنابان باور کنید

سیامک صفاتی
question_answer۲ دیدگاه
ما اگر بخواهیم آزاد زندگی کنیم چه این آزادی شامل آزادی عقیده، بیان و نوشتن و آزادی و امنیتِ پس از بیان و نوشتن باشد ویا این آزادی، آزادی تحزب بوسیله هر نیروی سیاسی با هر گرایش، سمت و سو و رویکردی را در بر گیرد و یا آزادی مذهبی،…

توحید، کثرت و جباریت

سیامک صفاتی
question_answer۲ دیدگاه
در ساختار اِجبارآمیز و تحمیلی انسان ها این امکان را ندارند تا بطور آزاد و برابر از امکانات و مواهب و مناصب و منابع استفاده کنند و به همین علت ناچارند که خودشان نباشند و متناسب با استعداد و ظرفیت و روندی که خداوند در وجود یکایک انسان ها به…

قانون، در قفسِ قانون

سیامک صفاتی
آنچه توازن اجتماع را بر باد می دهد بالا بردن یک طیف و یک طبقه برای همیشه و تحمیل اراده آنان بر همگان است. آنچه نظم را ساقط می کند بهره برداری از قدرت و ثروت و تبلیغات و بسیج نیروها به سود یک جریان است. آنچه جامعه را به…

نکاتی چند در خصوص مردمسالاری دینی

سیامک صفاتی
question_answer۱ دیدگاه
سیامک صفاتی: در مردمسالاری دینی، معلوم نیست که برای چه حکومت را مردمسالار و در عین حال دینی می نامیم. آیا بصورت پیشینی و تجویزی و آنچه باید باشد حکم و نقشه راه صادر می کنیم، یا بصورت پسینی و توصیفی و از آنچه در واقعیت تحقق پذیرفته به چنین…

دموکراسی و زیست موحدانه

سیامک صفاتی
question_answer۱ دیدگاه
سیامک صفاتی: ولایت و قیمومیت فکری و عقیدتی بر دیگران نیز مترادف به عبودیت و به بندگی کشیدن و مالکیت بر آنان می باشد. این امر منافی انسانیت انسان و انکار هویت او که آزادی، خردورزی، حق انتخاب و اختیار که عین هستی اوست می باشد و به همین دلیل…

تحمیل و از خود بیگانگی

سیامک صفاتی
سیامک صفاتی: انسان با عقل، اراده، حق انتخاب و اختیار و آزادی و متفاوت بودن و کوشندگی و کنشگری است که انسان نامیده می شود. وقتی این شاخصه ها تحتِ هر نام و عنوانی اعم از دینی، اخلاقی، مذهبی و یا هر ایدئولوژی دیگری از او سلب شود، دیگر انسانیت…

پرسشی چند در خصوص ایدئولوژی آخرالزمانی

سیامک صفاتی
سیامک صفاتی: بنا بر اعتقاد بعضی از ادیان و بسیاری از مذهبیون خاصه شیعیان، منجی در زمان و مکانی که پنهان ز دیده هاست و تنها خدا از آن آگاه و باخبر است ظهور خواهد کرد.  البته این مقاله سعی ندارد درستی یا نادرستی این اعتقاد را به بحث بگذارد…

شیوه های مهار غرایز در زیست جمعی

سیامک صفاتی
سیامک صفاتی:  نظام های استبدادی تحت هر نام و عنوانی که باشند، به این دلیل که خود از حد غریزه فراتر نرفته اند، عامدانه مردم را تا حد غریزه تقلیل و تنزل داده و آنان را بر سیمای خود می آرایند. از این رو آنها را درگیر حداقلِ معاش و…

سخنی کوتاه در خصوص مجازات قصاص و اعدام

سیامک صفاتی
question_answer۱ دیدگاه
سیامک صفاتی: سخن این است، آیا  حق قصاص و اعدام که در قانون مجازات اسلامی ایران با تأثیر از کتاب مقدس تأسیس یافته امکان نسخ و ابطال دارد یا خیر؟ قرآن می گوید ” قصاص برای حفظ حیات شماست ای خردمندان عالم تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید” ( ۱۷۹…

سخنی کوتاه در خصوص قرآن

سیامک صفاتی
question_answer۲ دیدگاه
سیامک صفاتی: قرآن یک مجموعه با ابعاد مختلف است که اگر چه فصل بندی و بخش بندی نشده اما روشمند و قاعده مند است. یعنی آنجا که بر حوزه فکر و فرهنگ مربوط است به لا اکراه فی الدین نظر دارد و اینکه رسول هر چند دین و مسلک خود…

نقدی بر پیوند دین و حکومت

سیامک صفاتی
question_answer۱۲ دیدگاه
سیامک صفاتی: یک پیش فرض در خصوص تلائم دین و حکومت از ناحیه قاریان رسمی و بسیاری از فقهاء وجود دارد؛ اینکه دین یعنی خوبی و پاکی و اگر در کنار سیاست قرار گیرد و همپوشان با سیاست عمل کند، حکومت را به سوی خوبی  و تعالی و سر منزل…

زیست مستبدانه چه نسبتی با حیات دینی دارد؟

سیامک صفاتی
question_answer۵۷ دیدگاه
سیامک صفاتی: سخن این است که چرا حکومت های دینی که بر  اِعمال فضایل الهی و انسانی و اخلاقی در جامعه پافشاری می کنند، جوامع خویش را عملا بر خلاف آموزه های متون مقدس و یا در تضاد با اصول اخلاقی و ارزشهای انسانی اداره می نمایند؟ مگر غیر از…

آیا پیشوایان دینی مقدس و معصومند؟

سیامک صفاتی
question_answer۱۴ دیدگاه
سیامک صفاتی: چرا برخی از مذاهب بالاخص مذهب شیعه، این چنین برای پیشوایان دینی خود (پیامبران، امامان و امام زادگان) جلال و جبروت  قائل اند و از آنان چهره های دست نیافتنی، معصوم و مقدس ترسیم می کنند؟مقبره آنان را از طلا و نقره می آرایند، زیارتگاه می سازند، بوق…