تبعید به گذشته‎‎؛ گفت و گو با سوسن شریعتی

سوسن شریعتی
question_answer۴ دیدگاه
 سوسن شریعتی: نوستوس (nostos) یعنی بازگشت و آلگو (algo) یعنی درد، نوستالژی، یعنی دردِ بازگشت. دردِ بازگشت، دردِ یک جدا‌افتاده است، جداافتادن از مکانی که به‌دنبال تجربه گسست و جاکَن‌شدن، از آن دور افتاده‌ای. این مکان ازدست‌رفته است که به‌دنبال جدایی بدل می‌شود به زمان ازدست‌رفته، می‌شود دیروز. در نتیجه،…

سوسن شریعتی: بازگشت به خویشتن شریعتی، ارتجاعی نیست

سوسن شریعتی
 دکتر سوسن شریعتی در همایش آیین روشنگری؛ بزرگداشت دکتر علی شریعتی در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: شریعتی هنوز از میدان دید و بزنگاه اجتماعی و تاریخی ما به بیرون نرفته و به حاشیه رانده نشده است و چه خوب که هنوز به موضوعی خنثی تبدیل…

ایدۀ عشق در نسبت با دیگری

سوسن شریعتی
 سوسن شریعتی: عشق یا اروس همچون خاطره است، خاطره‌ای همچون ازل تام، کامل و بی‌نقص و ازدست‌رفته که قرار است من در جست‌وجوی خویش در زمین به او برگردم، ‌یک‌جور بازگشت به خویش است، منتها این خویشی که دیگری در درونش مستتر است و هدف این جست‌وجو، بازگشت به تمامیت…

تناقض شهروندی در ایران امروز

سوسن شریعتی
سوسن شریعتی: آنچه شهروندی در ایران را دستخوش تناقض می‌کند، تناقض امید و اعتراض است. در درون مفهوم امید، نارضایتی وجود دارد و در درون نارضایتی اعتراض و در درون اعتراض میل به بازسازی و پذیرش مسوولیت. اما اعتراض به آنچه هست و در نتیجه طرح اندازی فرداهای بهتر، همیشه…

تجربه آزادی انسان با نه آغاز می‌شود

سوسن شریعتی
 سوسن شریعتی: «نه» کلیدواژه فهم اندیشه شریعتی است. تجربه آزادی انسان با نه آغاز می‌شود. البته باید بهایش را بپردازد تا مسوولیت معنا پیدا کند: هبوط نتیجه آن است (کتاب هبوط را باید با کتاب کویر خواند) شریعتی البته به این «نه» گفتن را ادامه می‌دهد: «نه» گفتن به اشکال…