آخرین دیدگاه‌ها

سنت و تجدد

اقتراح
«…ارجمندترین شاخصه تجددگرایى، که اتفاقا بیش از هر چیز دیگرى هم مورد حاجت ماست، آزاداندیشى و مطالبه دلیل و استدلال‏گرایى و سرفرونیاوردن در برابر هیچ چیزى جز دلیل و برهان…
بیش تر بخوانید
فهرست