آخرین دیدگاه‌ها

ناهم زبانی و نام هم جهانی علت ناتوانی ما ایرانیان در گفت و گو

| عباس علی منصوری | ناهم زبانی و ناهم جهانی هنگامی است که دو فرد،دو گروه ،دو نسل یا دو طبقه؛ در مواجهه با یک مساله در مقام تصور فهمشان از مفاهیم کلیدی آن موضوع متفاوت است و در مقام تصدیق پیش فرض های متفاوت دارند و چون چنین است سخن هم را در نمی یابند و بیشتر سوء تفاهم ها و انگیره خوانی ها است که بحث ها را جهت دهی می کند تا ادله ها.

بیش تر بخوانید

علامه طباطبائی هگل ایران است/ تشریح پنج گفتمان دینی

علامه طباطبائی، هگل ایران است و از ایشان قرائت‌های مختلفی صورت گرفته است. بسیاری مثل سید حسین نصر او را سنت گرا خواندند از طرفی نواندیشان دینی خودشان را وامدار علامه می‌دانند؛ بنابراین اگر از من بپرسید با قرائت نواندیشانه سازگار است خصوصا در اندیشه سیاسی اگرچه سنت گرا‌ها و طرفداران اسلام سیاسی هم حق دارند که قرائتی از ایشان داشته باشند.

بیش تر بخوانید

حکمرانی خوب در قرآن – بخش اول

– نکته اول اینکه برای مردمانی که در قالب یک “تألیف” دارای زیست اجتماعی هستند، جغرافیای سرزمینی و مواهب طبیعی مشترک المنافع است و نباید انحصاری باشد./- نکته دوم اینکه تأمین معاش و امنیت حق همگان است و مردمان باید حاکمیتی را بپذیرند که حداقل در تأمین معاش و امنیت کوشا و دادگر باشد./- نکته سوم این است که این موارد مقدور نمی شود مگر اینکه در حکمرانی؛ فرقه گرایی و تبعیضهای عقیدتی محل نداشته باشد.

بیش تر بخوانید

عدم حجیت قرآن به عنوان معجزه برای باور به خدا و رسول

می‌توان با استناد به مفروضات مسلم قرآنی و عقلی مذکور بیان داشت که معجزه بودن قرآن عقلا پذیرش آنرا و ایمان آوردن به پیامبر اسلام را بر عموم مردم واجب نمی‌کند و برای ایمان باید دنبال ادله ی عقلی مستقل بود

بیش تر بخوانید

جایگاهِ ضعیفِ روانشناسی در زندگی ما

فردی و سیستمی خوب قدرت را درک می کند که محدودیت های آن را بشناسد. به عبارت دیگر، ظرفیت خود را دقیق محک بزند، با fact نظر بدهد، شفاف بداند چه مقدور است و چه مقدور نیست. از آنچه که هست خود را بزرگتر نبیند و خود را آنچه نیست نشان ندهد. گزاف نگوید، متورم سخن نگوید، طرف خود را نه دست کم بگیرد و نه بزرگ جلوه دهد. منصف باشد و جایگاه دقیق خود را تشخیص دهد.

بیش تر بخوانید

تأملاتی روانشناسانه بر روز کوروش

یادداشت
۱ دیدگاه

کوروش سوای آنکه عصاره‌ای است از فضیلت‌هایی که ما برای رسیدن به جامعه‌ای همگون‌تر، میانه‌روتر، منصف‌تر، مهربان‌تر و معتدل‌تر به آنها نیاز داریم (کوروشی که ستایشگرانش می‌گویند و نه لزوماً و قطعاً کوروش تاریخی)، ترجمان کمبودها و ناکامی‌ها و احساس حقارت و شرمساری ما نیز هست. کوروش، نماد شکوه و شوکت و اقتدار فرهنگ و تمدن باستانی از دست رفته ایران است. دوره‌ای سراسر بی‌هیچ نقطه سیاه در برابر روزگاری سراسر نقصان. برای بسیاری از ایرانیان کوروش نماد عصری طلایی در گذشته است که باید یک بار دیگر در آینده احیا شود.

بیش تر بخوانید

مشکل شیعه و سنی از کجاست و راه حل آن چیست؟

اگر چند نفر از مراجع یا یکی از آنها یا مقام معظم رهبری طی یک بیانیه مشترک یا به تنهائی اهانت به خلفا و زوجات حضرت پیغمبرص را تحریم نمایند تمام مشکل برطرف می شود. مگر طالبان یا داعش چه کینه‌ای از شیعیان در دل دارند. تندروی شیعیان پاکستان و افغانستان و همین طور بعضی افکار شیعیان آنجا از کتاب های مجلسی نشأت گرفته و شورش افغان‌ها بر علیه حکومت صفویه و اسقاط دولت آنها توسط آنها نیز برخاسته از کتاب های مجلسی بود.

بیش تر بخوانید
فهرست