آخرین مطالب

آخرین دیدگاه‌ها

 از شریعتی چه می‌آموزیم؟

هادی حکیم شفایی:‌ فهم او دشوار است چرا که او یک اندیشه ی سیال است؛ او در میانه ی همه اندیشه هاست؛ او همه چیز است و هیچ چیز نیست. او یک معجون است. شناخت شریعتی زمانی امکان پذیر است که با خط کش به سراغ او نروید. اکنون لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که از شریعتی چه می‌آموزیم؟

بیش تر بخوانید

نیمه‌ی تاریک اخلاق اسلامی (۱)

مجید نواندیش: اخلاق اسلامی، نیمه تاریکی دارد که همواره مورد مذمّت منتقدان و سو استفاده غیراخلاق مداران در توجیه کردار غیراخلاقی خویش بوده است. در قسمت اول این سلسله مقالات، به بررسی تقیه می پردازیم. تقیه در شیعه همواره مورد انتقاد دیگر فِرَق، چون سنّی ها بخاطر جواز دروغ گفتن و … بوده است. در انتها نویسنده دیدگاه خود و حدود و ثغور تقیه را شرح می دهد.

بیش تر بخوانید

زن در اندیشه شریعتی؛ از حسینیه ارشاد تا گشت ارشاد!

هادی حکیم شفایی: شریعتی، اندیشمند اسلامگرایی که اندیشه هایش به حدود پنج دهه قبل بازمی گردد آزادمنشانه و به دور از تعصبات رایج می اندیشد و حق انتخاب پوشش را برای زنان به رسمیت می شمارد و حجاب را تنها آنگاه که انتخابی آگاهانه باشد، واجد ارزش انسانی می داند.

بیش تر بخوانید

گسسته‌‌فکری شبه‌‌روشنفکرانه در غرب‌‌زدگیِ جلال آل احمد  (پاسخ به پرسشِ نپرسیده)

مهدی فاموری : کوشیدیم نشان دهیم آنچه در رسالۀ غرب‌‌زدگی جلال آل احمد آمده، مگر در مواردی اندک و پراکنده، فاقد معنای جدی اندیشیده و سنجیده و به واقع نشانی از گسسته‌‌گویی و آشفتگی اندیشگانی است. در این رساله، به مانند اغلب آثار فکری آل احمد، با غیاب اندیشۀ تحلیلی رو به روییم. این آثار آکنده از مفهوم‌‌پردازی‌‌های کاذب و بی‌‌مایه‌‌اند و تعبیر غرب‌‌زدگی نیز، آنگونه که او درمی‌‌یابد، یکی از این مفاهیم کاذب است.

بیش تر بخوانید

زوال نقد در جامعه ایران و ضرورت تفکر انتقادی

هادی حکیم شفایی: نقد و فرهنگ گفتگو در جامعه ایرانی حتی در سطح تحصیلکردگان، روشن اندیشان و نخبگان، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد. اگر بتوان بهترین واژه را برای توصیف این وضعیت بکار برد واژه ی《ابتذال》بهترین وصف ممکن در بیان این مساله است.

بیش تر بخوانید

اسلام تفاوت (قسمت ۱۸) عقده موسی (بازگشت مستضعفین)

برای کسانی که علاقه ای به خواندن داستان اودیپ ندارند ، می توان داستان  موسی را پیشنهاد داد، چون ساختار منطقی هر دو داستان از یک سرچشمه شروع می کنند. هم ماجرای اودیپ و هم داستان موسی از یک پیشگویی شروع می شود. معبران برای فرعون پیشگویی کردند که پسری از بنی اسرائیل او را خواهد کشت، پس فرعون در بهم زدن اسباب تحقق این پیشگویی، دستور داد که تمامی اولاد ذکور متولد شده بنی اسراییل را بکشند ( پسرانتان را می کشتند و زنانتان را باقی می گذاشتند) .

بیش تر بخوانید

جزم‌‌اندیشی‌‌هایِ نافیلسوفِ خشمگین

مهدی فاموری
بدون دیدگاه

مهدی فاموری: نه تنها هر پژوهشگر و نویسنده، که هر یک از آحاد بشری، چیزهایی برای آموختن به دیگران دارند. آرامش دوستدار هم (که خدایش بیامرزاد) مستثنا نیست. از او نیز، به پراکندگی، می‌‌توان چیزهایی آموخت اما سامان فکری و نظام اندیشگانی وی را در کل آشفته و فاقد توان می‌‌بینم و بدتر، آن را سخت آلوده به خشم و اغراض می‌‌یابم.

بیش تر بخوانید