«طرح نظاممند فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی» توسط استاد ملکیان ارائه می شود

 نیلوفر: استاد مصطفی ملکیان در سلسله جلساتی «طرح نظاممند فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی» را ارائه می‌دهند. به گزارش وب‌سایت فرهنگی نیلوفر، برغم سابقه‌ی نسبتاً طولانی تدریس فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی در ایران، هنوز طرح نظاممندی در دانشگاهها، دانشکده‌ها، و دپارتمانهای فلسفه و هنر در این باب وجود ندارد، و حال آنکه لازم است دانشجویان و دانش‌پژوهان این رشته نگاهی از…

 نیلوفر: استاد مصطفی ملکیان در سلسله جلساتی «طرح نظاممند فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی» را ارائه می‌دهند. به گزارش وب‌سایت فرهنگی نیلوفر، برغم سابقه‌ی نسبتاً طولانی تدریس فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی در ایران، هنوز طرح نظاممندی در دانشگاهها، دانشکده‌ها، و دپارتمانهای فلسفه و هنر در این باب وجود ندارد، و حال آنکه لازم است دانشجویان و دانش‌پژوهان این رشته نگاهی از بالا و طرحی اجمالی از فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی در نظر داشته باشند، طرح اجمالی و نگاهِ از بالایی که در آن، از سویی، ربط و‌ نسبت این رشته با سایر رشته‌ها روشن شود و، از دیگرسو، تقدّم و تأخّر منطقی و نظامِ طولی‌ای که چه بسا در میان اجزاء خودِ این رشته برقرار باشد واضح شود.

دوره‌ی”طرح نظاممند فلسفه‌ی هنر” به تعویق افتاد

از این جهت، از استاد مصطفی ملکیان، که سابقه‌ی عرضه‌ی نظامهایی از این دست را برای پاره‌ای دیگر از شاخه‌های فلسفه داشته‌اند، درخواست شده است  که در سلسله جلساتی به طرحِ چنین نظامی همّت گمارند.

باری، طرح نظاممندی که در این جلسات عرضه خواهد شد ای بسا که مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد، امّا ناگفته پیداست که این نقدها و ارزیابیها خود به نظاممندتر شدنِ طرحِ مذکور کمک می‌کنند و، به تعبیری، ناقدان و ارزیابان هم، از این رهگذر، در نظاممندسازیِ این رشته می‌کوشند.

* اولویّت ثبت‌نام با دانشجویان دانشکده‌ی الاهیّات و فلسفه‌ی علوم و تحقیقات و دانشجویان فلسفه‌ی هنر سایر دانشگاههاست.

جلسه‌ی اوّل: شنبه  ۱۹/۱۱/۱۳۹۲            جلسه‌ی دوم: چهارشنبه  ۲۳/۱۱/۱۳۹۲

جلسه‌ی سوم: شنبه  ۲۶/۱۱/۱۳۹۲            جلسه‌ی چهارم: چهارشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲

جلسه‌ی پنجم: شنبه  ۰۳/۱۲/۱۳۹۲           جلسه‌ی ششم: چهارشنبه  ۰۷/۱۲/۱۳۹۲

(تمامی جلسات از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار می‌گردد.)

 دوره‌ی”طرح نظاممند فلسفه‌ی هنر” به تعویق افتاد( زمان‌بندی جدید این دوره) 

* مکان: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستّاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده‌ی الاهیّات و فلسفه، کلاس شماره‌ی ۳۰۱ (اتاق جلسات دانشکده‌ی الاهیّات و فلسفه).

* ثبت‌نام بصورت غیرحضوری انجام می‌شود.

برای کسب اطّلاعات بیشتر در خصوص ثبت‌نام، با این شماره تماس بگیرید: ۰۹۳۲۹۵۵۸۴۸۶

 در این ارتباط

دوره‌ی”طرح نظاممند فلسفه‌ی هنر” به تعویق افتاد

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

فهرست