عوارض نگاه ایدئولوژیک به آموزش و پرورش در گفت و گو با اسدالله مرادی- بخش اول

گفت و گو
 اسدالله مرادی: من علی‌رغم نقد و تحلیل‌هایی که به وضع موجود دارم مجدانه باور دارم که در نظام آموزش رسمی، یعنی مدرسه و دانشگاه، تا حدی می‌توان تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی تأثیرگذاری داشت و باید داشت اما نه با نگاه ایدئولوژیک و از بالا به پایین و آمرانه…