آموزش و پرورش و مسئله هایش

علی زمانیان
 علی زمانیان: فرایند تعلیم وتربیت در نظام آموزشی کشور دچار اعوجاجات و کجی های بسیاری است. تربیت شدگان چنین نظامی به واقع انسان هایی هستند که عموماً:۱) از آزادی و استقلال خویش می ترسند ۲) مهارت کافی برای گفت و گوی منتقدانه با جهان پیرامون خود ندارند. ۳) صرفاً به…
فهرست