انسان و دینداری مدرن؛ نگاهی به داستان ابراهیم و مفهوم خشونت

هادی حکیم شفایی
question_answer۲ دیدگاه
با توجه به تغییرات بنیادین در عواطف انسانی و رشد عقلانیت بشر مدرن، نیازی نیست که مومنان به دین، از صورت ها و قالب های دینیِ متضاد با تغییرات انسانی، عاطفی و فرهنگی، پیروی کنند. نیازی نیست که مسلمانان مدرن، به مناسبت عید ابراهیم، خونریزی کنند و عملی انجام دهند…