بررسی انتسابات قابل تأمل در مورد ابوحنیفه در کلام نویسندگان غیر حنفی

دسته‌بندی نشده
question_answer۱ دیدگاه
بسم الله الرحمان الرحیم |محمدجعفر میلان نورانی۱ |چکیده: ابوحنیفه یکی از بزرگ‌ترین و مؤثرترین دانشمندان اهل سنت است و پیروان و طرفداران پرشماری دارد که گروهی از آن‌ها آثار متعددی در توضیح نظرات فقهی ابوحنیفه و شرح حال وی و مبارزاتی که علیه حکام ظالم وقت داشته، نوشته‌اند. ولی به…