داوری‌اردکانی: «فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان» اتوپیای پایان اتوپیا است

گزارش
 به گزارش مهر، مراسم رونمایی از کتاب «فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان» عصر سه شنبه در موسسه فرهنگی شهر کتاب تشکیل شد که بنا به اعلام برنامه قرار بود دکتر رضا داروی اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم یکی از سخنرانان این جلسه باشند اما به دلیل مشغله کاری نتوانستند…