“اخلاقی زیستن” نیاز انسان به “خیر” را برآورده می‎سازد

مصطفی ملکیان
نشست “نسبت اخلاق عرفی و اخلاق دینی” با سخنرانی مصطفی ملکیان ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه به اهتمام فصلنامه جستار و دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در محل این دانشکده برگزار شد.استاد ملکیان در این نشست با اشاره به تعاریف گوناگون از اخلاق دینی گفت: در این…

حاجت موکد بشر به اخلاق

گزارش, مصطفی ملکیان
در گذشته که محدودیت در ارتباطات وجود داشت، بهتر می‌شد دعوی بهترین و کامل‌ترین دین را داشت، اما به مجرد اینکه انسان با دین‌های دیگر آشنا شد این واقعیت گریزناپذیر است که همه کارکردهایی که یک دین برای عده‌ای دارد، دین دیگر هم برای عده دیگر چنان کارکردهایی دارد. به‌عنوان…

اخلاقى زیستن و اجتماعى عمل کردن

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: موضوع بحث «اخلاقى زیستن و اجتماعى عمل کردن» است. به تعبیرى دیگر، توجه دادن به پشت صحنه عمل اجتماعى و التفات دادن به این نکته که عمل اجتماعى همیشه در زمینه است که معنا دارد و قابل استمرار است. سخنان خود را با یک بحثى روانشناسى از «کرکگور»،…