گزارشی از سخنرانی استاد ملکیان درباره “اخلاق متجددانه”

مصطفی ملکیان گفت: قاعده زرین اخلاق، یکی از تنها احکامی است که همه مکاتب آن‌را پذیرفته‌اند و آن اینکه “با دیگران آن طور رفتار نکن که خوش نداری با تو اینگونه رفتار کنند”. به گزارش ایسنا این استاد دانشگاه روز سه‌شنبه در همایش بررسی اخلاق متجددانه که به همت انجمن…