“اخلاقی زیستن” نیاز انسان به “خیر” را برآورده می‎سازد

مصطفی ملکیان
نشست “نسبت اخلاق عرفی و اخلاق دینی” با سخنرانی مصطفی ملکیان ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه به اهتمام فصلنامه جستار و دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در محل این دانشکده برگزار شد.استاد ملکیان در این نشست با اشاره به تعاریف گوناگون از اخلاق دینی گفت: در این…