حاجت موکد بشر به اخلاق

گزارش, مصطفی ملکیان
در گذشته که محدودیت در ارتباطات وجود داشت، بهتر می‌شد دعوی بهترین و کامل‌ترین دین را داشت، اما به مجرد اینکه انسان با دین‌های دیگر آشنا شد این واقعیت گریزناپذیر است که همه کارکردهایی که یک دین برای عده‌ای دارد، دین دیگر هم برای عده دیگر چنان کارکردهایی دارد. به‌عنوان…