من همینم که تو می‌بینی و کمتر زینم

زندگینامه
استاد ملکیان در پاسخ به سؤالی بمنظور آشنایی بیشتر با زندگی، تحصیلات و اساتیدش در گذشته، چنین میگوید:  در باب گذشته چیزی برای گفتن ندارم «من همینم که تو می بینی و کمتر زینم» چون اولاً احساس نمی کنم که رویداد قابل توجهی در زندگی من رخ داده باشد، که…