استیضاح پیامبرانه- اسلام تفاوت ( قسمت ۱۵ )

اسماعیل اردستانی
question_answer۱ دیدگاه
اسماعیل اردستانی: برای درک عمیق تر از ضرورت وجود شیطان در نظام خلقت الهی ، کافی نیست که آن را تنها نمادی از امیال پاتولوژیک و نفسانی وجود بشری بدانیم ( تفسیری که قرائتهای مدرن از شیطان دارند ) بلکه شیطان را باید جز ضروری این نظام برای توجیه مشکلات…