معرفی کتابِ چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت

معرفی کتاب
چهار نظریه درباره حکمرانی
| احمد سواری | حکمرانی از وجوه لاینفک حیات جمعی است و بشر برای تمشیت امور زندگی، خود را از آن ناگزیر می‎بیند. حکمرانی با اتکا بر قدرت سیاسی تحقق می ‎پذیرد؛ از همین رو همواره این پرسش مطرح بوده است که منشأ قدرت سیاسی چیست و باید چگونه تحقق…

مسلمانان و راه‌های توسعه و دموکراسی

گزارش
|نیلوفر ـ شیرین کریمی| پروفسور فریدالعطاس، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملی سنگاپور، در سخنرانی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اول دی ماه ۱۳۹۲ داشت، دیدگاه‌های خود را درباره نسبت بین اسلام و دموکراسی بیان کرد. (بیشتر…)

گفت و گو با مجتهد شبستری پیرامون اسلام و دموکراسی

محمد مجتهد شبستری
بنا به دعوت موسسه Adnawerstiftung در برلین، استاد محمد مجتهد شبستری در ژوئن ۲۰۱۲ در دانشکده الهیات پروتستان برلین و آکادمی ادیان جهان در هامبورگ حضور یافت و درباره اسلام و دموکراسی سخنرانی کرد و با دانشجویان به گفت و گو نشست. در این سفر‏، خبرنگار یکی از رادیوهای فرهنگی…
فهرست