1. خانه
  2. |
  3. اسلام
  4. (برگه 2)

اسلام به عنوان یک دین دچار بحران است

محمد مجتهد شبستری
 محمد مجتهد شبستری: من اگر تعبیر می‏ کنم که در حال حاضر اسلام به عنوان یک دین دچار بحران است شما استبعاد نکنید، این اظهارات را امری منافی با ایمان تلقی نکنید. دینی که نتواند خودش را درست در دنیا عرضه کند دچار بحران است. آن علمای دین که نمی‏…

نسبت اسلام وحقوق بشر

ابوالقاسم فنایی
نسبت اسلام و حقوق بشر در نشستی با حضور آقایان  دکتر ابوالقاسم فنائی و رضا علیخانی  مورد بررسی قرار گرفته است. فایل تصویری این نشست در اینجا  در اختیار علاقه‌مندان است: قسمت اول + قسمت دوم