جادوگرستیزی در زمانه‌ی روشنگری

محمود صدری
 محمود صدری: در این نوشتار کوتاه به برهه‌ای تأمل برانگیز از تاریخ مسیحیت خواهم پرداخت، که – به گمان من – به خوبی نشان می‌دهد که فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون، لزوماً و به فراخور گذار تاریخی همواره رو به سوی صعود و گشایش ندارند، و من باب عقلانیت و تدبیر،…