اعتـدال، استـراتژی یـا ایـدئولـوژی

محمود سریع القلم
  محمود سریع‌القلم: باید همه خوشحال باشیم که بالاخره پس از یک و نیم قرن افراط و تفریط، ما ایرانیان به کانونی تحت عنوان «اعتدال گرایی» رسیده‌ایم. البته واقعیت این است که بخش‌هایی از جامعه هنوز روح و محتوای این مکتب فکری و چارچوب علمی را نپذیرفته است. اتفاقاً از منظر…