بررسی علل‌ گرایش جوانان متولد یا رشدیافته در غرب به گروه‌‌های افراطی ستیزه‌جوی اسلام‌گرا یا اسلام‌ستیز

مقاله
 مجید تفرشی: گفته می‌شود که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ هزار ستیزه‌جوی غربی در بین نیرو‌های داعش، النصره و دیگر گروه‌های تروریستی به اصطلاح اسلام‌گرای جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا فعال هستند. اگرچه برخی از این عده با انگیزه‌‌های مادی و به عنوان مزدور اجاره ای با…