گفت‌وگو با مترجم «انسانیت؛ تاریخ اخلاقی قرن بیستم»

مصاحبه
 افشین پاکباز: بحث از اخلاقی بودن یا نبودن قانونگذاری برای اندیشیدن یک موضوع فلسفی است. مسلما هر کس باید آزاد باشد که به هر چه می‌خواهد فکر کند و آن را مطرح کند. جامعه و مردم نیز مختارند که از این فکر با برداشت‌ها یا تفسیرهای متنوع استفاده بکنند یا…