تفسیرهای هرمونتیکی ازقرآن ، با تکیه بر روایتی از امام عسگری (ع)

مقاله
 علی انصاری* : اسحاق کندى یکى از فلاسفه اسلام و عرب شمرده مى‏شود کتابى در مورد «تناقضات قرآن» برحسب زعم و پندار خویش تألیف مى‏کرد و مدّتى را در منزل عزلت و گوشه ‏نشینى اختیار کرده بود روزى برخى از شاگردان او، به محضر امام شرفیاب شدند تا چشم حضرت…