دیالوگ در توهین

محمد ذوقی
|محمد ذوقی| – یکی را کشتم، زیرا به مقدساتم توهین می‌کرد.  –آیا این توهین‌ها ضرری متوجهِ مقدساتِ تو کرده بود؟  –نه، به هیچ وجه. – پس لاجرم باید گمان کنم که ضرری متوجهِ شخصِ تو کرده. – شاید. به هر حال مقدساتِ «من» است. – پس تو نه برای مقدسات…

«حریم قدسی» در جهان مدرن

مقاله
 رضا کلاهی*: امیل دورکیم دین را بر اساس «تمایز میان مقدس و نامقدس» تعریف می‌کند. به عقیده دورکیم دین عبارت است از: «نظام یکپارچه‌ای از باورداشت‌ها و عملکردهای مرتبط با چیزهای مقدس؛ یعنی چیزهایی که از چیزهای دیگر جدا انگاشته می‌شوند و در زمره محارم به شمار می‌آیند. (بیشتر…)